Kategoria: Festiwal – 2007r.

KRASNOBRODZKIE SPOTKANIE Z FOLKLOREM

„Krasnobrodzkie spotkanie z folklorem”, które miało miejsce w dniu 20 sierpnia 2007 r. w godz. 14.00 – 18.00 na Palcu Siekluckiego w Krasnobrodzie. Podczas spotkania występowały miejscowe zespoły folklorystyczne: „Wójtowianie” i Kapela „Krasnobrodzkie Echo”...

KONCERT INAUGURACYJNY

Festiwal rozpoczął się Koncertem Inauguracyjnym w dniu 19 sierpnia 2007 r. o godz. 20.30 w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie. Wykonawcami koncertu byli: Jarosław Wróblewski – organy oraz Młodzieżowa Orkiestra Kameralna „DIVERTIMENTO” pod...

WYKONAWCY

dr hab. Ali­cja Gro­nau-Osińska Kom­po­zy­torka, teo­re­tyk muzyki i peda­gog. Absol­wentka Aka­de­mii Muzycz­nej im. F. Cho­pina w War­sza­wie (Teo­ria muzyki pod kie­run­kiem prof. Witolda Rudziń­skiego, Kom­po­zy­cja w kla­sie prof. Mariana Bor­kow­skiego). Pod­czas stu­diów była sty­pen­dystką Mini­ster­stwa Kul­tury i Sztuki...

Skip to content