KIEROWNICTWO

ELŻBIETA OSTROWSKA – DYREKTOR FESTIWALU

e-mail: perartemadastra@gmail.com

Inicjator i pomysłodawca Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 'Per Artem ad Astra’. Nauczyciel dyplomowany w PSM I stopnia im. Karola Kurpińskiego w Warszawie. Nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych. Twórca i dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO. Przez kilkanaście lat związana z Teatrem Polskim w Warszawie w charakterze muzyka instrumentalisty – skrzypka. Fundator i Prezes Zarządu założonej w 1999 roku Fundacji Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO.

Urodzona w Zamościu, absolwentka PSM I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu w klasie skrzypiec. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Wydział Wychowania Muzycznego w klasie dyrygentury prof. Wita Zawirskiego w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Autorka opracowań utworów muzyki klasycznej na zespoły kameralne i orkiestrę, programów edukacyjno-wychowawczych, uwzględniających w szczególności wartości polskiej tradycji patriotyczno-narodowej, publikacji z zakresu realizacji projektów w sferze promocji i upowszechniania kultury, opublikowanych w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Redaktor Jubileuszowego wydania publikacji z okazji 80-lecia Szkoły Muzycznej im. Karola Kurpińskiego w Warszawie. Inicjator i współorganizator koncertów połączonych z akcjami charytatywnymi: Pomoc dzieciom Afryki, Koncert na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, Koncert w duchu odbudowy Ołtarza Ojczyzny w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie.

Organizatorka licznych koncertów i tournee artystycznych Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO w Polsce i poza jej granicami: Włochy – 2001, 2005, 2009 i 2010 rok, Szwajcaria – 2002, Ukraina – 2005, Kanada – 2006, Dania – 2008, Czechy – 2012, Belgia i Niemcy – 2013, warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz nagrań płytowych.

Laureatka Nagrody Indywidualnej Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za wkład w rozwój kultury polskiej. Od Kapituły Fundacji Wokulski otrzymała wyróżnienie Pozytywista Roku 2010 w kategorii Kultura i Sztuka za 'działalność promującą i wspierającą młode talenty w muzyce.

Za całokształt pracy pedagogicznej uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

W 2015 roku odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi.

PROF. UMFC DR HAB. JAROSŁAW WRÓBLEWSKI – DYREKTOR ARTYSTYCZNY FESTIWALU

e-mail: dyr.art.perartemadastra@gmail.com, tel. (+48) 662 237 629

Kształcenie muzyczne rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Białymstoku w klasie organów prof. Marii Terleckiej. W latach 1988-1993 studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym w klasie organów prof. Józefa Serafina. W latach 1993-2002 kształcił się w Hochschulefür Musik unddarstellende Kunst Mozarteum w Salzburgu w klasie prof. Heriberta Metzgera, który ukończył z wyróżnieniem i nagrodą Ministra Republiki Austrii, a od roku 1995 na wydziale 'Katolickiej Muzyki Kościelnej’, gdzie uzyskał dyplomem z wyróżnieniem w specjalnościach: organy, dyrygentura chóralna, improwizacja organowa i kompozycja kościelna.

Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów organowych. Jako solista, dyrygent i muzyk kameralny występuje w Polsce, Czechach, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, na Ukrainie, biorąc udział w licznych prawykonaniach utworów kompozytorów współczesnych (Seierl, Raditschnig, Mahmoud, Przybylski, Tański). Przez wiele lat współpracował z Międzynarodowym Towarzystwem im. Paula Hofhaymera w Salzburgu, dla którego przygotował liczne produkcje muzyczne (m.in. wykonanie wszystkich dzieł organowych Jehana Alaina). Działał również jako muzyk kościelny w kilku kościołach Salzburga (PfarreWals, PfarreParsch, St. Michaelkirche), następnie w kościele św. Anny w Piasecznie i Kolegiacie św. Anny w Wilanowie, kultywując organową muzykę liturgiczną oraz improwizację i kompozycję kościelną. Oprócz występów solowych współpracował z wieloma orkiestrami i zespołami wokalno-instrumentalnymi (Orkiestra Filharmonii Narodowej, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, Collegium Musicum St. Gallen, Sinfonieorchester der Hochschule Mozarteum, Capella Bydgostiensis, Orkiestra Filharmonii Szczecińskiej), jak również z solistami i zespołami, uczestnicząc w koncertach i nagraniach.

Doktorat w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka uzyskał w roku 2006 w Akademii Muzycznej w Krakowie na podstawie rozprawy Źródła inspiracji kompozytorskich Antona Heillera (1923-1979) w świetle wybranych kompozycji organowych dojrzałego okresu jego twórczości. W roku 2015 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W latach 2009-2010 był słuchaczem Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

W okresie 2002-2012 pracował w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prowadząc klasę organów oraz zajęcia z harmonii modalnej. Obecnie jest adiunktem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a także nauczycielem organów w Państwowej Szkole Muzycznej im. Józefa Elsnera w Warszawie. Od roku 2012 pełni funkcję prodziekana Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Oprócz pracy artystycznej prowadzi ożywioną działalność naukową (wykłady, seminaria, kursy mistrzowskie, publikacje, hasła encyklopedyczne).

MARIOLA CZAPLA – KOORDYNATOR FESTIWALU

e-mail: dyrektor@kultura.krasnobrod.pl, kontakt@kultura.krasnobrod.pl, tel. (+48) 502 368 505, (84) 660 71 17

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury, redaktor naczelny Miesięcznika Samorządu Gminnego Gazeta Krasnobrodzka. Od początku swojej pracy zawodowej związana z instytucjami kultury

Jako dyrektor KDK jest organizatorem i współorganizatorem różnych form pracy z dziećmi i młodzieżą, a także z osobami dorosłymi. Organizuje także liczne wydarzenia kulturalne i rekreacyjno-sportowe oraz uroczystości religijne i patriotyczne. Wśród nich są przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim.

Jest też koordynatorem Ogólnopolskich Warsztatów Ilustratorów organizowanych w Krasnobrodzie. Efektem tych twórczych spotkań wybitnych polskich ilustratorów są wystawy ilustracji prezentowane w wielu galeriach na terenie Polski, a także poza jej granicami. Wystawom często towarzyszą albumowe publikacje wydawane przez Krasnobrodzki Dom Kultury. Niektóre z tych projektów promujących polską ilustrację i literaturę były realizowane w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Skip to content