JURY

dr hab. Andrzej Białko
Urodził się w 1959 r. w Krakowie. Ukończył Państwowe Liceum Muzyczne w klasie fortepianu. Kontynuował naukę gry na organach w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Joachima Grubicha. W roku 1981 uzyskał I nagrodę na Mię¬dzynarodowym Konkursie Organowym w Rzymie, a w 1985 r. I nagrodę (ex aequo) w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Organowego w Bydgoszczy – Gdańsku. W 2006 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył go Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Brał udział w więk¬szości ważniejszych festiwali w Europie i obu Amerykach.
Pedagog w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Współpracuje m.in. z Capellą Cracoyiensis, Chórem Polskiego Radia w Krakowie i Filharmonią Krakowską. W sezonie koncertowym 2001/2002 w serii 20 koncertów pod wspólnym tytułem „Ars organi”, zaprezentował antologię muzyki organowej XVI-XX wieku. W repertuarze artysta posiada komplet organowych dzieł Buxtehudego, Bruhnsa, Mendelssohna, Francka, Liszta. Ma na swoim koncie 6 CD

prof. Jarosław Malanowicz
Urodził się w 1956 roku w Warszawie. Tam też ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w roku 1981, w klasach organów prof. Joachima Grubicha oraz prof. Józefa Serafina.
Jeszcze w czasie studiów wziął udział w Międzynarodowym Konkursie im. F. Liszta, gdzie otrzymał dyplom finalisty. Jest zwycięzcą Konkursu Muzycznego w Toledo (Nagroda główna „Organo Verdalonga”), a także laureatem nagrody specjalnej na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Rzymie organizowanym przez Akademię św. Cecylii. W 1985 zdobył I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie im. J. S. Bacha w Bydgoszczy i Gdańsku.
Artysta prowadzi ożywioną działalność na terenie Polski i w większości krajów europejskich, posiada liczne nagrania dla Polskiego Radia i stacji telewizyjnych. Od 20 lat współpracuje z zespołami Filharmonii Narodowej, a także m. in. z Sinfonią Varsovią, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia czy z zespołem Concerto Avenna. Jako kameralista często występuje z Jadwigą Rappé.
Od 1980 roku Jarosław Malanowicz prowadzi klasę organów w warszawskiej Państwowej Szkole II stopnia im. J. Elsnera, a od 1987 roku jest adiunktem II stopnia w Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Od 1991 roku jest konsultantem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Litomierzycach w Republice Czeskiej. W sezonie 2000/2001 współpracował z Dyrekcją Filharmonii Narodowej przy budowie nowych organów w sali koncertowej tej instytucji.

dr Jarosław Wróblewski
W latach 1988-1993 studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym w klasie koncertowej organów prof. Józefa Serafina.
W Jatach 1993- 2002 studiował w Hochschule für Musik und darstellende Kunst „Mozartem” w Salzburgu na „Wydziale Koncertowym”, w klasie Prof. Herberta Metzgera, który ukończył z wyróżnieniem i nagrodą Ministra Republiki Austrii, a od roku 1995 na wydziale „Katolickiej Muzyki Kościelnej” zamkniętym dyplomem z wyróżnieniem w specjalnościach: organy, dyrygentura chóralna, improwizacja organowa i kompozycja kościelna.
Brał udział w licznych konkursach organowych i został laureatem następujących z nich:

 • Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Szkół Średnich w Inowrocławiu (I miejsce),
 • Międzynarodowy Konkurs Organowy w Kamieniu Pomorskim (IV miejsce),
 • Międzynarodowy Konkurs Organowy w Gdańsku (wyróżnienie),
 • Konkurs Organowy „Bacha i Buxtehudego” w Szekszard (Węgry) (III miejsce),
 • Konkurs Organowy w San Elpido a Mare (Włochy) (runda finałowa).
  Jako solista, dyrygent i muzyk kameralny występuje w Polsce, Austrii i Niemczech, Szwajcarii biorąc udział w licznych prawykonaniach utworów kompozytorów współcze¬snych (Seierl, Raditschnig, Mahmoud).
  Od kilku lat współpracuje z Międzynarodowym Towarzystwem im. Paula Hofhaymera w Salzburgu, dla którego przygotowuje liczne produkcje muzyczne (między innymi wykonanie wszystkich dzieł organowych Jehana Alaina).
  Obecnie jest asystentem w Instytucie Muzykologii KUL i wykładowcą w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
  Doktorat w dziedzinie „Instrumentalistyka” uzyskał w Akademii Muzycznej w Krakowie.

prof. Magdalena Czajka
Urodziła się we Wrocławiu. Studia muzyczne, uwieńczone dyplomami z wyróżnieniem, odbyła w Akademii Muzycznej w Warszawie na Wydziale Reżyserii Dźwięku pod kierunkiem Antoniego Karużasa oraz na Wydziale Instrumentalnym w kla¬sie organów Andrzeja Chorosińskiego. W ciągu dwóch lat, jako stypendystka Rządu Francuskiego doskonaliła swe umiejętności w klasie mistrzowskiej Daniela Rotha w Strasbourgu, uzyskując na zakończenie jednogłośnie przyznaną pierw¬szą nagrodę. Jest laureatką III Szwajcarskiego Konkursu Organowego im. J. S. Bacha. Brała udział w mistrzowskich kursach interpretacji prowadzonych m.in. przez Guy Boyeta, Christiana Jaccottet, Gustaya Leonhardta, Michaela Schneidera, Monserrat Torrerit. Występowała w większości krajów Europy. Dokonała przekładu na język polski książek Nicolausa Harnoncourta („Muzyka mową dźwięków”, „Dialog muzyczny”). Jest profesorem warszawskiej Akademii Muzycznej, kierownikiem Katedry Organów i Klawesynu; prowadzi także klasę organów w Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr iw Warszawie.

Michał Dąbrowski
Ukończył Wydział Wychowania Muzycznego oraz Wydział Instrumentalny klasie organów prof. Józefa Serafina PWSM w Warszawie. Uczestniczył w międzynarodowych konkursach organowych w Chartres i Pradze. Od 1979 r. kieruje Chórem Akademickim SGGW, a od 1983 r. równolegle pełni obowiązki organisty w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, skąd w każdą niedzielę Polskie Radio transmituje msze święte.
W latach 1982- 2005 związany był współpracą artystyczną ze znakomitą polską śpiewaczką Stefanią Woytowicz. Jest organizatorem spotkań chórów pod nazwą „Cantate Domino”. Sprawuje również kierownictwo muzyczne cyklu koncertów „Musica Sacra” w Bazylice św. Krzyża w Warszawie. Od października 2000 r. wykłada w Akademii Muzycznej w Warszawie i Białymstoku improwizację organową i grę liturgiczną. Koncertuje w kraju i za granicą. Jako organista i dyrygent dokonał nagrań płytowych, radiowych, telewizyjnych i filmowych.

Możesz również polubić…

Skip to content