ZAKOŃCZENIE FESTIWALU – KONCERT FINAŁOWY

Uroczyste zakończenie festiwalu odbyło się 28 sierpnia w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie. O godz. 18.00 ks. Maciej Lewandowski odprawił Mszę św. dziękczynną w intencji organizatorów, wykonawców i wszystkich zaangażowanych w organizację festiwalu. Po mszy św. odbył się kończący festiwal Koncert Laureatów, podczas którego wysłuchaliśmy recitalu w wykonaniu Pauliny Pokorny – laureatki III Ogólnopolskiego Konkursu Organowego, a także koncertu w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej „Divertimento” i Krzysztofa Ostrowskiego – organy pod kierownictwem dyrektora artystycznego festiwalu dr Jarosława Wróblewskiego. Koncert laureatów poprzedzony był uroczystym ogłoszeniem wyników Konkursu, wręczeniem statuetek festiwalowych, nagród i wyróżnień.

IV Festiwal Muzyki Organowej o Kameralnej „Per Artem ad Astra” przeszedł już do historii. Koncerty, które odbyły się w ramach festiwalu wykonywane przez wybitnych artystów oraz uzdolnionych młodych wykonawców ukazywały piękno muzyki organowej i kameralnej. Wraz z innymi wydarzeniami festiwalowymi były niepowtarzalną okazją zarówno dla mieszkańców Krasnobrodu, jak i turystów i kuracjuszy przebywających w Krasnobrodzie do spotkania z artystami i ze sztuką na wysokim poziomie. Organizowany w ramach Festiwalu III Ogólnopolski Konkurs Organowy oraz warsztaty dla młodych muzyków prowadzone przez specjalistów z Polski i Włoch dały możliwości wyrabiania umiejętności artystycznych i nawyków estradowych młodym wykonawcom. Pozwoliły na integrację oraz konfrontację umiejętności wykonawczych i wymianę doświadczeń młodych muzyków, a także na wymianę doświadczeń pedagogicznych nauczycieli z Włoch, Słowacji, Białorusi i Polski uczących gry na organach i innych instrumentach. Festiwal to również okazja do poznania piękna Lubelszczyzny, jej walorów turystycznych i przyrodniczych dla jego uczestników, którzy przyjeżdżają z różnych stron Polski i spoza jej granic. Festiwal to także sposób na podnoszenie atrakcyjności turystycznej Krasnobrodu oraz forma promocji naszego regionu.

GALERIA

Możesz również polubić…

Skip to content