WYKONAWCY

KATARZYNA ZDYBEL
Pochodzi z Krasnobrodu. Edukację muzyczną rozpoczęła w 1995 r. w Szkole Muzycznej I stopnia w Tomaszowie Lubelskim. W 1998 r. rozpoczęła naukę gry na fagocie w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Zamościu pod kierownictwom Jerzego Lisaka. W czerwcu 2007 r. z wynikiem celującym ukończyła Akademię Muzyczną w Warszawie w klasie fagotu prof. Zbigniewa Płużka. Obecnie studiuje w Hochschule fur Musik w Stuttgarcie w kl. prof. Marca Engelhardta oraz odbywa studia doktoranckie w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Czesława Klonowskiogo. Doskonaliła grę na warsztatach, kursach i lekcjach indywidualnych u Sorgio Azzoliniego, Milana Turkoyica, Tomasza Frantisa, Frantisa Hermanna, Richarda Galiora, Franka Moralliego, Klausa Thunemanna. Laureatka I nagrody na XXX Ogólnopolskim Konkursie Młodego Muzy¬ka w Szczecinku (2001), a rok później I nagrody na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych Szkół Muzycznych II Stopnia. W 2005 r. zdobyła I nagrodę na VII Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Instrumentów Dętych w Warszawie w kategorii kwintet drewniany, I nagrodę oraz Grand Prix – nagrodę Polskiego Radia PR2 w kategorii trio stroikowe. Również w 2005r. zdobyła III nagrodę na Międzynarodowym Akademickim Konkursie Fagocistów i Oboistów w Łodzi. W 2006 r. zdobyła I nagrodę oraz nagrodę specjalną na II Ogólnopolskim Konkursie Fagotowym we Wrocławiu. W 2007 r. zdobyła III nagrodę na I Międzynarodowym Konkursie im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej. W 2009 r zdobyła 2 nagrodę (I nie przyznano) oraz nagrodę za najlepsze wykonanie utworu konkursowego na Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych i Perkusyjnych w Moskwie. Dwukrotna laureatka cyklu koncertów “Kameralistyka XX Wieku” organizowanych przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie (2000,2005). Ponadto uczestniczka konkursów w Markneukirchen, “Huolsta Woodwinds” w Muenster, ARD w Monachium. W 2006 r. otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki “Młoda Polska”. Jako solistka występowała z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Warszawie, Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Łodzi, Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego w Zamościu. Od 2007 r. jest solistką Filharmonii Wrocławskiej.

INA SHPILEUSKAYA
Urodziła się 28 września 1971 roku w Połocku (Białoruś). Jest absolwentką Białoruskiej Akademii Muzycznej w Mińsku klasy fortepianowej (docent L. Malukouskaya) i klasy organowej (de cert U. Neudach). W 2005 roku ukończyła również studia magisterskie. Wielokrotnie brała udział w Akademiach Organowych” prowadzonych w Akademij Muzycznej w Mińsku i W Akademii Organowej „w Grazu (Austria). Uczestniczyła w licznych warsztatach organowych prowadzonych przez J. Trummera, M. Zandera, G. Rosia, Ch. H. Hammera, Oliyera Bauńionta. Od 1992 roku pracuje w Szkole Sztuk w Połocku (Białoruś). Wśród jej uczniów są laureaci wojewódzkich, ogólnobiałoruskich i międzynarodowych konkursów, stypendyści Specjalnego Funduszu Prezydenta Republiki Białoruś, przeznaczonego dla wsparcia utalentowanej młodzieży. Kilka razy wyróżniona za osiągnięcia pedagogiczne listami pochwalnymi przez Urząd Miasta i Urząd Wojewódzki. Jako akompaniator jest laureatką licznych Ogólnobiałoruskich i Międzynarodowych konkursów. Koncertowała na Białorusi i w Niemczech. Uczniowie Iny Shpileuskay są laureatami 1 i 2 stopnia na Międzynarodowym Konkursie w Sankt-Petersburgu w latach 2003, 2005, 2007, 2010 oraz konkursie na Moskiewskim Festiwalu im. Bidłou ( 2007 r.), i Konkursie w Lublanie na Słowenii.

MAREK VRABEL
Urodził się w 1973 roku w Koszycach. Należy do czołówki reprezentantów młodej generacji słowackich interpretatorów muzyki organowej. Jest absolwentem koszyckiego konserwatorium gdzie w latach 1987-1993 równolegle uczył się na dwóch kierunkach – gry na organach w klasie Emilii Dzemianowej i gry na fortepianie w klasie Petera Kaśćka. Studia organowe u Jana Vladimira Michałka na VŚMU w Bratysławie ukończył w 1998 r. W ramach mistrzowskich kursów interpretacyjnych uczył się u Jeana Guilou, Susan Landale a Reitze Smitsa. Podczas doktoratu prowadził go prof. Ivan Sokol. Otrzymał wiele nagród i dyplomów uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych przeglądach i konkursach. Jako solista i członek orkiestry występował z Filharmonią Państwową w Koszycach pod batutą Bystrika Reżuchy, Petera Macury i Mariana Vacha, z Państwową Orkiestrą Kameralną w Zimie z Duszanem Stankovskym, ze Słowacką Filharmonią pod dyrekcją Ondreja Lenarda i Miroslava Valka. Wystąpił w ponad 100 recitalach słowackich i zagranicznych, odbył 38 zagraniczne tourne koncertowe w 14 państwach europejskich, brał udział w różnych prestiżowych festiwalach i przeglądach muzyki organowej (Monachium, Wiedeń, Praga, Budapeszt, Bukareszt, Lubana, Lublin, Katowice, Kiszyniów, Sztokholm.). Nagrał 3 płyty OD, np. dla Gratex International własne kompozycje organowe i improwizacje. Niektóre dzieła autorów współczesnych zostały mu dedykowane. Nagrywa dla Słowackiej oraz Czeskiej Telewizji i Radia. Równolegle z działalnością koncertową uczy gry na organach w Konserwatorium Muzyki Kościelnej w Bratysławie, gdzie od 2000 roku jest kierownikiem Katedry Muzyki Kościelnej i Organowej.

dr JAROSŁAW WRÓBLEWSKI
W latach 1988-1993 studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym w klasie koncertowej organów Prof. Józefa Serafina. W latach 1993- 2002 studiował w Hochschule für Musik und darstellende Kunst „Mozarteum” w Salzburgu na „Wydziale Koncertowym”, w klasie Prof. Heriberta Metzgera, który ukończył z wyróżnieniem i nagrodą Ministra Republiki Austrii, a od roku 1995 na wydziale „Katolickiej Muzyki Kościelnej” zamkniętym dyplomem z wyróżnieniem w specjalnościach: organy, dyrygentura chóralna, improwizacja organowa i kompozycja kościelna. Brał udział w licznych konkursach organowych i został laureatem następujących z nich: Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Szkół Średnich w Inowrocławiu (I miejsce), Międzynarodowy Konkurs Organowy w Kamieniu Pomorskim (IV miejsce), Międzynarodowy Konkurs Organowy w Gdańsku (wyróżnienie), Konkurs Organowy „Bacha i Buxtehudego” w Szekszard (Węgry) (III miejsce), Konkurs Organowy w San Elpido a Mare (Włochy) (runda finałowa). Jako solista, dyrygent i muzyk kameralny występuje w Polsce, Austrii i Niemczech, Szwajcarii biorąc udział w licznych prawykonaniach utworów kompozytorów współczesnych (Seierl, Raditschnig, Mahmoud). Od kilku lat współpracuje z Międzynarodowym Towarzystwem im. Paula Hofhaymera w Salzburgu, dla którego przygotowuje liczne produkcje muzyczne (m.in. wykonanie wszystkich dzieł organowych Jehana Alaina). Obecnie jest adiunktem w Instytucie Muzykologii KUL i wykładowcą w Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie. Doktorat w dziedzinie “Instrumentalistyka” uzyskał w Akademii Muzycznej w Krakowie.

MARTA OYRZANOWSKAO
Urodziła się 4 maja 1989 roku w Warszawie. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoty Muzycznej im. Zenona Brzewskiego w Warszawie (klasa prof. Magdaleny Szczepanowskiej). Studentka III roku Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, w klasie prof. Jana Staniendy. Laureatka wielu konkursów skrzypcowych i kameralnych. Pierwszym sukcesem było zdobycie I nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im J. Garści w Stalowej Woli. Kolejne osiągnięcia to: IV nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym pamięci A. Januszajtis w Gdańsku, II nagroda (I nie przyznano), oraz nagroda dla największej indywidualności artystycznej na Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Muzyki Skrzypcowej im. I. Dubiskiej w Łodzi, II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. G. Ph. Telemanna w Poznaniu, IV nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków im. S. Serwaczyńskiego w Lublinie, II nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Kameralnej w Sierpcu, wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Instrumentalistów Smyczkowych w Krakowie (jako najmłodsza uczestniczka), I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych im. G. Bacewicz w Łodzi. Koncertowała w Filharmonii Narodowej, Filharmonii im. A. Rubinsteina w Łodzi, sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie, Studio Koncertowym im. W. Lutosławskiego, Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, Zamku Królewskim w Warszawie jako solista, oraz brała udział w koncertach i nagraniach płytowych Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO. Współpracowała z Concerto Avenna, Camerata Vistula, Warszawską Orkiestrą Kameralną im. Z. Brzewskiego, Sinfonia Viva, Sinfonia Artis. W 2007 roku wystąpiła w Austriackim Forum Kultury w ramach festiwalu Warszawska Jesień. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich w kraju i za granica, m. in. w Nowym Sączu, Jadwisinie (w klasie prof. Wandy Wiłkomirskiej), Żaganiu, Waterloo (Belgia) i Bad Leonfelden (Austria). Była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci i Austriackiego Forum Kultury w ramach programu Forum Młodych.

ALTRI STROMENTI
Zespół instrumentów barokowych utworzony przez skrzypka Leszka Firka działa od 1992 roku. Dwa główne nurty repertuarowe zespołu to muzyka XVII wieku oraz szeroko pojęta „klasyka baroku”. Nazwa altri stromenti oznacza inne instrumenty i nawiązuje do barokowej praktyki dopuszczającej zmienną obsadę głosów w utworach, ma też sugerować specyfikę zespołu posługującego się instrumentami dawnymi, a więc „innymi” niż powszechnie dziś używane. Skład zespołu jest otwarty i zależy od potrzeb wykonywanego repertuaru i określonej stylistyki. Zespół koncertuje w kraju i za granicą: Niemcy, Francja, Czechy. Występował m.in. na festiwalach: w Strasbourgu, na Zamku Królewskim w Warszawie, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej w Krakowie, Maj z Muzyką Dawną we Wrocławiu, Chanterelle, Schiesisches Musikfest w Goerlitz, Forum Musicum we Wrocławiu, trzykrotnie na Międzynarodowym Festiwalu Wratislavia Cantans. W swoim dorobku zespół posiada dwie płyty CD. W roku 1992 zespół zainicjował cykl pod hasłem KONCERTY BAROKOWE W kamienicy Pod Złotym Słońcem” we Wrocławiu, w ramach którego wykonał ponad 60 różnych programów zawierających muzykę powstałą w siedemnastymi osiemnastym wieku.

LESZEK FIREK
Ukończył studia skrzypcowe we wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie doc. Stefana Czermaka, a następnie dwuletnie studia podyplomowe o specjalności skrzypce barokowe w Akademii Muzycznej w Krakowie u Zygmunta Kaczmarskiego i trzyletnie w Dresdner Akademie fur Alte Musik u Simona Standage’a. Jako solista i koncertmistrz m.in. Concerto Polacco, Orkiestrą Barokową Filharmonii Wrocławskiej, Arte dei Suonatori, z zespołem kameralnym orkiestrą barokową Ganz Europa pod kierownictwem Simona Standagea jako koncertmistrz II skrzypiec, Berlin Baroque, L’arpa festante. Grał m. in. u boku takich artystów jak: Simon Standage, Reinhard Goebel, Wieland i Barthold Kuijkenowie, Lucy van Dael, Ryo Terakado, John Holloway, Andrea Mamon. Jest członkiem Dresdner Barockorchester, z którą wykonywał cały szereg wielkich dzieł oratoryjno-kantatowych m. in. J.S.Bacha: pasje, Mszę h-moll, Magniflcat, wiele kantat, a także innych kompozytorów: Haendia, Heinichena, Zelenki. Brał udział w nagraniach kilkunastu płyt CD dla różnych wytwórni (m.in. Channel Classics, Naxos., BIS, KOCH, DUX), Płyta AdS z koncertami Vivaldiego „La Stravaganza” z solistką Rachel Podger zdobyła najwyższe uznanie i szereg prestiżowych nagród lak: Diapason d’Or, Gramophone Editor’s Choice, Choc de la Musique, Classics Today. Dużym uznaniem cieszą się dwie płyty z muzyką skrzypcową siedemnastego wieku wydane przez amerykańską firmę MAGNATUNE, które nagrał z kierowanym przez siebie zespołem ALTRI STROMENTI. Współtwórca Eksperymentalnego Wydziału Muzyki Dawnej w Szkole Muzycznej II st. we Wrocławiu, gdzie od 1994 roku prowadzi kasę skrzypiec barokowych i zespołów kameralnych. Gra na oryginalnych skrzypcach francuskiego lutnika Rena Delaunay, Paris 1763 oraz Franz Placht 1783 i na altówce barokowej.

CARINELO COGLITORE
Saksofonista, klarnecista, kompozytor. Ukończył z wyróżnieniem studia w Iciasie Idarnfli i saksofonu w Konserwatorium Muzycznym R Cileaw Reggio Calabria oraz studia II stopnia na wydziale jazzu w Konserwatorium Muzycznym F. A. Bonporti w Trento. Współpracuje z licznymi orkiestrami oraz zespołami, m.in. BIubossa, Jazz Travels Group, Mahanada, Far Fly Music Comunita. W 2002 roku został laureatem Drugiej Nagrody w „VII Narodowym Konkursie Muzyki Klasycznej i Jazzu Premio Citta Di Colleferro” otrzymując stypendium pozwa]ające mu na uczestnictwo w Seminariach Jazzoyych w Sienie, gdzie występował grając na klarnecie basowym w orkiestrze legendy włoskiego jazzu Bruna Tommaso oraz kwintecie z wybitnym włoskm pianistą jazzowym Franco d’Andrea. W roku 2003 wraz z zespołem Mahanada uczestniczył jako reprezentant Włoch w XI BIENNALE MŁODYCH ARTYSTÓW Z EUROPY ŚRÓDZIEMNOMORZA w Atenach. W sezonie koncertowym 2003/2004 występował na scenie Filharmonii Laudamo w Messynie wraz z pianistą Luciano Troja. W czerwcu 2004 roku koncertował z grupą „Mahanada” na Festiwalu Jazzowym w Klaipeda na Litwie oraz ważnych klubach w Kanas i Vilnius. W roku 2006 zostaje zaproszony przez New York University aby zaprezentować projekt stworzony wraz z grupą Mahanada „Taranta’s Circles” (płyta wydana w 2005 roku przez Splasc(H) Records). Występują w Casa Italiana Zerilli-Marimo oraz w najbardziej znanych klubach awangardowych Nowego Jorku. W roku 2006 zapoznaje się też ze szkołą improwizacji autorstwa Waltera Thompsona i rozpoczyna współpracę z Sound Painting Italian Orchestra. W tym czasie również wraz z muzykami Massimo Minardi i Stefano Solani tworzy autorski projekt opierający się na Dyrygenturze Kreatywnej i improwizacji. Owocuje to nagraniem płyty Did You Sea dla Music Center wydanej w 2003 roku. Poza aktywnością koncertową Carmelo Coglitore zajmuje się także kompozycją, aranżacją oraz działalnością dydaktyczną na prowadzonych przez siebie licznych kursach i seminariach. W Reggio Calabnia założył Museum Workshop przy Muzeum Instrumentów Muzycznych, gdzie prowadzi kursy improwizacji, kompozycji i aranżacji. Obecnie prowadzi także klasę saksofonu w Music Academy w Reggio Calabria.

MAŁGORZATA LIPMANN
Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie i Instytutu Lee Strasbsrga w Nowym Jorku. Zadebiutowała jako nastolatka w serialu „Janka” w reżyserii Janusza Łęskiego. Ma na swoim koncie role m.in. w filmach Odjazd – Magdaleny i Piotra Łazarkiewiczów, Wyspa RO – Jana Lenicy, Czarno to widzę Wawrzyńca Stuoki-Gucawicza oraz serialach Samo życie, Pensjonat pod różą, Tango z Aniołem, Wiedźmin, Sąsiedzi, a ostatnio Faceci do wzięcia, Plebania i Barwy szczęścia. Na stałe związana z Teatrem Polskim w Warszawie, gdzie można ją zobaczyć w takich spektaklach jak Wujaszek Wafla, Sen nocy letnie, Jak wam się podoba, Przygody Sindbada żeglarza. Zagrała też Burzy Shakespeare’a, Eurocity Fredry, Odyseji Homera, Mewie Czechowa i wielu innych. Można ją też zobaczyć w spektaklu Mężczyźni na skraju załamania nerwowego w Teatrze Bajka w Warszawie. Jest Członkiem Zarządu Fundacji Moc Sztuki. W ramach tej działalności organizuje i bierze udział w Otwartych Próbach Czytanych i innych niezależnych projektach Sceny Teatralnej Jadłodajni Filozoficznej.

MICHAŁ MACIEJEWSKI
W roku 1988 ukończył warszawską PWST. Zadebiutował w roli Łukasza w Adwokacie i różach Szaniawskiego, reż J. Bratkowski. Aktor, związany od ponad dwudziestu lat z Teatrem Polskim w Warszawie. Grał m.in. w sztukach Szekspira, Słowackiego, Wyspiańskiego, Fredry, Zapolskiej, Bałuckiego, Żeromskiego, Szaniawskiego. Występował również w Teatrze Telewizji. Od 10 lat współpracuje z Fundacją Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej Divertimento, biorąc udział w licznych koncertach, programach słowno-muzycznych i nagraniach płytowych.

KRZYSZTOF OSTROWSKI
Urodzony I stycznia 1993 roku w Warszawie, uczeń V klasy Państwowe] Szkoły Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie, w klasie organów dr. Jarosława Wróblewskiego. Podczas I Ogólnopolskiego Konkursu Organowego I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra – Krasnobród 2007, otrzymał Nagrodę Specjalną za prawykonanie solowej partii organowej w utworze Alicji Gronau Suita Krasnobrodzka, Nagrodę za najlepsze wykonania utworu Mariana Sawy i Nagrodę Publiczności. Laureat III Nagrody II Krakowskiego Konkursu Młodych Organistów w 2009 roku w Krakowie. Koncertował w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II W Lublinie, w Blagarda Kirke w Noerrebro w Kopenhadze, w Kościele Świętego Stanisława w Rzymie. 23 maja 2010 roku w Kościele Św. Andrzeja Boboli w Warszawie brał udział w Koncercie Architektura wiary – młodzieńcze poezje Karola Wojtyły, organizowanym przez Impresariat Artystyczny Sursum Artes.

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA KAMERALNA DIVERTIMENTO
Orkiestra istnieje od 1997 roku. Założycielem i dyrygentem Orkiestry jest Elżbieta Ostrowska. W Orkiestrze grają uczniowie i absolwenci PSM I st. im. Karola Kurpińskiego w Warszawie. W swoim dorobku artystycznym Orkiestra ma kilkadziesiąt koncertów w kraju i za granica, m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie, w Bazylice św. Krzyża w Warszawie w cyklu MUSICA SACRA, w Sali Koncertowej Katolickiego Centrum Kultury w Krakowie, na Jasnej Górze w Częstochowie, w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w Teatrze Polskim w Warszawie. W dniach od 16.05. do 23.05.2002 r. Orkiestra brała udział W 71h European Youth Music Festival Switzerland 02, organizowanym w ramach światowej wystawy EXPO 2002 w Szwajcarii. W sierpniu 2001 roku Orkiestra miała zaszczyt wystąpić dla Ojca Świętego Jana Pawła II, na prywatnej audiencji, w czasie Jego letnich wakacji w Castel Gandolfo, a w styczniu 2005 roku w Auli Pawła VI w Watykanie podczas ostatniej Audiencji Generalnej Ojca Świętego Jana Pawła II. Od 29 kwietnia do 13 maja 2006 roku, dzięki dofinansowaniu w ramach Programów Operacyjnych Promocja polskiej kultury za granicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Orkiestra koncertowała w Kanadzie, między innymi w Konsulacie Generalnym RP w Toronto, w Centrum Kultury Polskiej w Mississauga, w Katedrze w St. Gatharines oraz w Muzeum Cywilizacji w Ottawie. 19 sierpnia 2007 roku podczas Inauguracji I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2007, Orkiestra dokonała prawykonania specjalnie dla niej skomponowanego utworu przez Alicję Gronau – Suita Krasnobrodzka, a podczas II Festiwalu w 2008 roku prawykonania utworu Dariusza Przybylskiego Concerto Festivo. 9 listopada 2007 roku orkiestra wystąpiła podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Postacie terroryzmu – postępowanie w stanach zagrożenia” w Pałacu w Helenowie. W dniach od 27 do 30 kwietnia 2008 roku Orkiestra koncertowała w Kopenhadze – w ramach obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja w Ambasadzie RP i w Blaagaards Kirko w Noerrebro. We wrześniu 2009 roku Orkiestra miała zaszczyt zaprezentować się podczas Audiencji Generalnej Ojca Świętego Benedykta XVI w Watykanie oraz w XV wiecznym Kościele Świętego Stanisława w Rzymie. Dotychczasowy dorobek artystyczny Orkiestry, obejmujący okres od renesansu do muzyki współczesnej, został utrwalony na sześciu płytach CD nagranych w Studiu S-2 Polskiego Radia w Warszawie.

Możesz również polubić…