JURY

Profesor Józef Serafin – przewodniczący
– urodził się w 1944 roku w Krakowie. Ukończył z odznaczeniem studia w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w klasie organów prof. Bronisława Rutkowskiego i prof. Jana Jargonia. W latach 1970-72 studiował w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu w klasie prof. Antona Heillera, uzyskując dyplom z odznaczeniem i nagrodę specjalną. Jest laureatem pierwszych nagród otrzymanych w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi (1964), Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Warszawie (1967) i Międzynarodowym Konkursie Organowym w Norymberdze (1972). Występował niemal we wszystkich krajach Europy, a także w Japonii, Kanadzie i USA. Dokonał licznych nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych (Polskie Nagrania, Veriton, EMI-Electrola, Motette, Aulos, Dux). Brał udział w pracach Jury wielu międzynarodowych konkursów organowych, m.in. w Norymberdze, Pradze, Manchester, Beauvais i Gdańsku. Jest profesorem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, a także profesorem i kierownikiem Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie. Był również wykładowcą uniwersytetów w Japonii, Kanadzie i USA. W roku 1996 prowadził klasę mistrzowską w Seulu (Korea Płd.). Pełni funkcję kierownika artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim oraz Leżajsku.

Ina Shpileuskaya
– urodziła się 28 września 1971 roku w Połocku (Białoruś). Jest absolwentką Białoruskiej Akademii Muzycznej w Mińsku klasy fortepianowej (docent L. Matukouskaya) i klasy organowej (docent U. Neudach). W 2005 roku ukończyła również studia magisterskie. Wielokrotnie brała udział w „Akademiach Organowych” prowadzonych w Akademii Muzycznej w Mińsku i w „Akademii Organowej” w Grazu (Austria). Uczestniczyła w licznych warsztatach organowych prowadzonych przez J. Trummera, M. Zandera, G. Rosta, Ch. H. Hammera, Olivera Baumont’a. Od 1992 roku pracuje w Szkole Sztuk w Połocku (Białoruś). Wśród jej uczniów są laureaci wojewódzkich, ogólnobiałoruskich i międzynarodowych konkursów, stypendyści Specjalnego Funduszu Prezydenta Republiki Białoruś, przeznaczonego dla wsparcia utalentowanej młodzieży. Kilka razy wyróżniona za osiągnięcia pedagogiczne listami pochwalnymi przez Urząd Miasta i Urząd Wojewódzki. Jako akompaniator jest laureatką licznych konkursów Ogólnobiałoruskich i Międzynarodowych. Koncertowała na Białorusi i w Niemczech. Uczniowie Iny Shpileuskay są laureatami 1 i 2 stopnia na Międzynarodowym Konkursie w Sankt-Petersburgu w latach 2003, 2005, 2007, 2010, na konkursie na Moskiewskim Festiwalu im. Bidłou w 2007 r., na Konkursie w Lublanie na Słowenii.

Marek Vrábel
– urodził się w 1973 roku w Koszycach. Należy do czołówki reprezentantów młodej generacji słowackich interpretatorów muzyki organowej. Jest absolwentem koszyckiego konserwatorium, gdzie w latach 1987–1993 równolegle uczył się na dwóch kierunkach – gry na organach w klasie Emilii Dzemianowej i gry na fortepianie w klasie Petera Kaščáka. Studia organowe u Jana Vladimira Michalka na VŠMU w Bratysławie ukończył w 1998 roku. W ramach mistrzowskich kursów interpretacyjnych uczył się u Jeana Guillou, Susan Landale a Reitze Smitsa. Podczas doktoratu prowadził go prof. Ivan Sokol. Otrzymał wiele nagród i dyplomów uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych przeglądach i konkursach. Jako solista i członek orkiestry występował z Filharmonią Państwową w Koszycach pod batutą Bystrika Reżuchy, Petera Macury i Mariana Vacha, z Państwową Orkiestrą Kameralną w Zlinie z Duszanem Stankovskym, ze Słowacką Filharmonią pod dyrekcją Ondreja Lenarda i Miroslava Valka. Wystąpił w ponad 100 recitalach słowackich i zagranicznych, odbył 38 zagraniczne tourne koncertowe w 14 państwach europejskich, brał udział w różnych prestiżowych festiwalach i przeglądach muzyki organowej (Monachium, Wiedeń, Praga, Budapeszt, Bukareszt, Lublana, Lublin, Katowice, Kiszyniów, Sztokhol). Nagrał 3 płyty CD, np. dla Gratex International własne kompozycje organowe i improwizacje. Niektóre dzieła autorów współczesnych zostały mu dedykowane. Nagrywa dla Słowackiej i Czeskiej Telewizji i Radia. Równolegle z działalnością koncertową uczy gry na organach w Konserwatorium Muzyki Kościelnej w Bratysławie, gdzie od 2000 roku jest kierownikiem Katedry Muzyki Kościelnej i Organowej.

dr Jarosław Wróblewski
w latach 1988-1993 studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym w klasie koncertowej organów Prof. Józefa Serafina. W latach 1993- 2002 studiował w Hochschule für Musik und darstellende Kunst „Mozarteum” w Salzburgu na „Wydziale Koncertowym”, w klasie Prof. Heriberta Metzgera, który ukończył z wyróżnieniem i nagrodą Ministra Republiki Austrii, a od roku 1995 na wydziale „Katolickiej Muzyki Kościelnej” zamkniętym dyplomem z wyróżnieniem w specjalnościach: organy, dyrygentura chóralna, improwizacja organowa i kompozycja kościelna. Brał udział w licznych konkursach organowych i został laureatem następujących z nich: Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Szkół Średnich w Inowrocławiu (I miejsce), Międzynarodowy Konkurs Organowy w Kamieniu Pomorskim (IV miejsce), Międzynarodowy Konkurs Organowy w Gdańsku (wyróżnienie), Konkurs Organowy „Bacha i Buxtehudego” w Szekszard (Węgry) (III miejsce), Konkurs Organowy w San Elpido a Mare (Włochy) (runda finałowa). Jako solista, dyrygent i muzyk kameralny występuje w Polsce, Austrii i Niemczech, Szwajcarii biorąc udział w licznych prawykonaniach utworów kompozytorów współczesnych (Seierl, Raditschnig, Mahmoud). Od kilku lat współpracuje z Międzynarodowym Towarzystwem im. Paula Hofhaymera w Salzburgu, dla którego przygotowuje liczne produkcje muzyczne (między innymi wykonanie wszystkich dzieł organowych Jehana Alaina). Obecnie jest adiunktem w Instytucie Muzykologii KUL i wykładowcą w Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie. Doktorat w dziedzinie „Instrumentalistyka” uzyskał w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Możesz również polubić…

Skip to content