JURY

Profesor Józef Serafin – Przewodniczący Jury
– urodził się w 1944 roku w Krakowie. Ukończył z odznaczeniem studia w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w klasie organów prof. Bronisława Rutkowskiego i prof. Jana Jargonia. W latach 1970-72 studiował w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu w klasie prof. Antona Heillera, uzyskując dyplom z odznaczeniem i nagrodę specjalną. Jest laureatem pierwszych nagród otrzymanych w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi (1964), Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Warszawie (1967) i Międzynarodowym Konkursie Organowym w Norymberdze (1972). Występował niemal we wszystkich krajach Europy, a także w Japonii, Kanadzie i USA. Dokonał licznych nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych (Polskie Nagrania, Veriton, EMI-Electrola, Motette, Aulos, Dux). Brał udział w pracach Jury wielu międzynarodowych konkursów organowych, m.in. w Norymberdze, Pradze, Manchester, Beauvais i Gdańsku. Jest profesorem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, oraz profesorem i kierownikiem Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie. Był również wykładowcą uniwersytetów w Japonii, Kanadzie i USA. W roku 1996 prowadził klasę mistrzowską w Seulu (Korea Płd.). Pełni funkcję kierownika artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim oraz Leżajsku.

Ina Shpileuskaya
– urodziła się 28 września 1971 roku w Połocku (Białoruś). Jest absolwentką Białoruskiej Akademii Muzycznej w Mińsku klasy fortepianowej (docent L. Matukouskaya) i klasy organowej (docent U. Neudach). W 2005 roku ukończyła również studia magisterskie. Wielokrotnie brała udział w „Akademiach Organowych” prowadzonych w Akademii Muzycznej w Mińsku i w „Akademii Organowej” w Grazu (Austria). Uczestniczyła w licznych warsztatach organowych prowadzonych przez J. Trummera, M. Zandera, G. Rosta, Ch. H. Hammera, Olivera Baumont’a. Od 1992 roku pracuje w Szkole Sztuk w Połocku (Białoruś). Wśród jej uczniów są laureaci wojewódzkich, ogólnobiałoruskich i międzynarodowych konkursów, stypendyści Specjalnego Funduszu Prezydenta Republiki Białoruś, przeznaczonego dla wsparcia utalentowanej młodzieży. Kilka razy wyróżniona za osiągnięcia pedagogiczne listami pochwalnymi przez Urząd Miasta i Urząd Wojewódzki. Jako akompaniator jest laureatką licznych Ogólnobiałoruskich i Międzynarodowych konkursów. Koncertowała na Białorusi i w Niemczech. Uczniowie Iny Shpileuskay są laureatami 1 i 2 stopnia na Międzynarodowym.

dr Jarosław Wróblewski
w latach 1988-1993 studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym w klasie koncertowej organów Prof. Józefa Serafina. W latach 1993- 2002 studiował w Hochschule für Musik und darstellende Kunst „Mozarteum” w Salzburgu na „Wydziale Koncertowym”, w klasie Prof. Heriberta Metzgera, który ukończył z wyróżnieniem i nagrodą Ministra Republiki Austrii, a od roku 1995 na wydziale „Katolickiej Muzyki Kościelnej” zamkniętym dyplomem z wyróżnieniem w specjalnościach: organy, dyrygentura chóralna, improwizacja organowa i kompozycja kościelna. Brał udział w licznych konkursach organowych i został laureatem następujących z nich: Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Szkół Średnich w Inowrocławiu (I miejsce), Międzynarodowy Konkurs Organowy w Kamieniu Pomorskim (IV miejsce), Międzynarodowy Konkurs Organowy w Gdańsku (wyróżnienie), Konkurs Organowy „Bacha i Buxtehudego” w Szekszard (Węgry) (III miejsce), Konkurs Organowy w San Elpido a Mare (Włochy) (runda finałowa). Jako solista, dyrygent i muzyk kameralny występuje w Polsce, Austrii i Niemczech, Szwajcarii biorąc udział w licznych prawykonaniach utworów kompozytorów współczesnych (Seierl, Raditschnig, Mahmoud). Od kilku lat współpracuje z Międzynarodowym Towarzystwem im. Paula Hofhaymera w Salzburgu, dla którego przygotowuje liczne produkcje muzyczne (m.in. wykonanie wszystkich dzieł organowych Jehana Alaina). Obecnie jest adiunktem w Instytucie Muzykologii KUL i wykładowcą w Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie. Doktorat w dziedzinie „Instrumentalistyka” uzyskał w Akademii Muzycznej w Krakowie

dr Jadwiga Kowalska
-jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiowała w klasie organów prof. Joachima Grubicha. W latach 1994-1998 doskonaliła swoje umiejętności w Konserwatorium w Lozannie (Szwajcaria) pod kierunkiem prof. Kei Koito. Studia ukończyła otrzymując najwyższą ocenę – „premier prix” z wyróżnieniem – jednogłośnie przyznaną przez jury. W tym samym czasie piastowała stanowisko głównego organisty w kościele protestanckim św. Łukasza w Lozannie. Od 1998 roku wykłada grę na organach w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – obecnie na stanowisku adiunkta. W roku 2003 uzyskała stopień dok¬tora. Dokonała nagrań dla Radio Suisse Romande i Radio Chablais. Prowadzi intensywną działalność artystyczną obejmującą liczne koncerty w kraju i za granicą.

Możesz również polubić…

Skip to content