ZAKOŃCZENIE FESTIWALU – KONCERT FINAŁOWY

Festiwal zakończył się 26 czerwca 2009 r. w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie. O godz. 18.00 została odprawiona uroczysta Msza Święta dziękczynna, której przewodniczył ks. Biskup Wacław Depo, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zamościu ks. Adam Firosz i ks. proboszcz Roman Marszalec. Ksiądz Biskup wygłosił również homilię. Po mszy św. odbył się Koncert Laureatów, który prowadził Michał Maciejewski – aktor Teatru Polskiego z Warszawy. Podczas tego koncertu oficjalnie ogłoszono wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu Organowego i wręczono nagrody. Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Szymon Olszański, II miejsce – Piotr Bukowski, III miejsce – Maria Agnieszka Sokołowska. Wszyscy otrzymali statuetki festiwalowe, nagrody finansowe ufundowane przez Burmistrza Krasnobrodu oraz Firmę DE SOTO Pana Andrzeja Willmanna, kopię obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, kolekcje płyt pt. „Wielcy kompozytorzy”, kupony Firmy TAT ELEKTRONIK umożliwiające zakup instrumentu tej firmy z 20% rabatem oraz pamiątkowe dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami oraz kolekcją płyt pt. „Wielcy kompozytorzy”. Wręczono również nagrodę publiczności. Otrzymała ją Maria Agnieszka Sokołowska, która otrzymała największą liczbę głosów słuchaczy.
Po wręczeniu nagród, którego dokonali Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś, Andrzej Willmann, ks. prałat Roman Marszalec oraz Elżbieta Ostrowska – dyrektor Festiwalu i Jarosław Wróblewski – dyrektora artystyczny Festiwalu przyszedł czas na wysłuchanie koncertu laureatów podczas którego młodzi organiści zaprezentowali utwory wybrane przez Jury konkursu. Oprócz trojga organistów w koncercie kończącym tegoroczną edycję festiwalu wystąpiła także Orkiestra Festiwalowa pod batutą Pani Elżbiety Ostrowskiej oraz soliści Krzysztof Ostrowski – organy, Ewa Pomianowska – skrzypce, Katarzyna Czeżyk-Zielińska – skrzypce. Kiedy muzyka ucichła głos zabrał Jarosław Wróblewski – dyrektor artystyczny Festiwalu który podziękował wszystkim współtworzącym Festiwal. W sposób szczególny podziękował ks. bp. Wacławowi Depo za objęcie festiwalu patronatem honorowym, duchowe wspieranie działań festiwalowych oraz za odprawioną mszę św., ks. prałatowi Romanowi Marszalcowi za gościnność i okazaną pomoc, Burmistrzowi Januszowi Osiowi za wsparcie, pomoc finansową i chęć kontynuowania tego przedsięwzięcia. Były też podziękowania dla pełniącej funkcję koordynatora festiwalu niżej podpisanej oraz wszystkich sponsorów. Do podziękowań dołączone były kwiaty. Głos zabrał również Pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. bp. Wacław Depo, który wyraził swoje uznanie nie tylko dla inicjatorów i organizatorów Festiwalu, ale także dla uczestników Konkursu Organowego. Życzył wszystkim, by kolejne lata były kontynuacją tego wspaniałego dla Krasnobrodu i polskiej kultury przedsięwzięcia. Ksiądz Biskup zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy i zaśpiewania Apelu Jasnogórskiego.
Tradycyjnie już Festiwal zakończył się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

GALERIA

Możesz również polubić…

Skip to content