KONCERT UCZESTNIKÓW KURSU HARFOWEGO

W dniu 27.08.2021 r. o godz. 11.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbył się Koncert Harfowy będący zwieńczeniem V Mistrzowskiego Kursu Harfowego, odbywającego się w dniach 23-28 sierpnia w ramach XV Festiwalu Per Artem ad Astra. Kurs prowadziła Anna Piechura-Gabryś – muzyk i pedagog, harfistka Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. W koncercie młodzi harfiści dali popis swych umiejętności i talentu. Koncert zakończył się  wręczeniem Dyplomów Uczestnictwa będących zaświadczeniem ukończenia kursu oraz upominków od sponsora firmy Resonance Harps Poland w Krakowie.

GALERIA

Możesz również polubić…