PRZESŁUCHANIA, WYNIKI

Sądząc po ilości i reprezentacji uczestników X Ogólnopolskiego Konkursu Organowego w Krasnobrodzie można z dużą dozą pewności stwierdzić, że polska scena organowa ma się zupełnie dobrze. Do tegorocznego konkursu zgłosiło się bowiem dwunastu uczestników reprezentujących dziewięć polskich ośrodków organowych, a były to: Gliwice, Rybnik, Poznań, Gniezno, Warszawa, Katowice, Kraków, Tarnów i Lublin. Młodzi organiści, uczniowie szkół muzycznych II stopnia, diecezjalnych szkół organistowskich, czy studium muzyki kościelnej stanęli do konkursu, w programie którego znalazło się pięć obowiązkowych punktów programowych. Należało wykonać utwór kompozytora szkoły północnoniemieckiej lub toccatę G. Muffata, skrajną część sonaty triowej J.S Bacha, chorał z kolorowanym sopranem, tegoż kompozytora, utwór kompozytora polskiego i utwór dowolny – program obszerny, ponad półgodzinny recital organowy. Młodych organistów oceniało jury w składzie: prof. Andrzej Białko z Akademii Muzycznej w Krakowie, dr Jadwiga Kowalska z Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie i dr hab. Jarosław Wróblewski z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Po dwóch dniach (25 i 26 sierpnia) przesłuchań, które odbyły się w Sanktuarium NNMP na 33-głosowych organach firmy „Kamiński” jury wyłoniło laureatów, którymi zostali:

I miejsce – Mateusz Goniowski
Diecezjalna Szkoła Organistowska II st. w Gliwicach,
nauczyciel – dr Mariola Brzoska
II miejsce – Szymon Jarzyna
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im Karola i Antoniego Szafranków
w Rybniku,
nauczyciel – Elżbieta Włosek-Żurawiecka
III miejsce – Mariusz Kozieł
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach,
nauczyciel – dr hab. Witold Zaborny

Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymali:
Kinga Szalecka
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im Ignacego Jana Paderewskiego
w Tarnowie,
nauczyciel – Wiesław Kaczor
Adam Widziński
Szkoła Muzczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie,
nauczyciel – dr Jadwiga Kowalska

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE – SANKTUARIUM NNMP – 25-26.08.2017

OBRADY KOMISJI, OGŁOSZENIE WYNIKÓW
KRASNOBRODZKI DOM KULTURY – 26.08.2017

Uczestnicy konkursu mieli również możliwość uczestnictwa w kilkugodzinnym Kursie Interpretacji Muzyki Organowej przeprowadzonym przez jurorów 26 sierpnia w krasnobrodzkim Sanktuarium NNMP.

Uroczyste podsumowanie Konkursu – odczytanie werdyktu, wręczenie nagród, występ laureatów – odbyło się na zakończenie Festiwalu podczas KONCERTU FINAŁOWEGO.

Możesz również polubić…