KONCERT INAUGURACYJNY

Tak jak co roku Festiwal zainicjował koncert inauguracyjny w niedzielę 21 sierpnia w Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Bardzo licznie zgromadzoną publiczność powitał gospodarz Sanktuarium ks. prałat Eugeniusz Derdziuk, który dokonał oficjalnego otwarcia Festiwalu. Następnie głos zabrała Mariola Czapla -dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury, która przybliżyła ideę Festiwalu, jego historię oraz w kilku słowach przedstawiła organizatorów, patronów i sponsorów tego wydarzenia. Potem nastąpiła część muzyczna wieczoru. Koncert poprowadził Dyrektor Artystyczny Festiwalu dr hab. Jarosław Wróblewski, który podkreślał wyjątkowość koncertu inaugurującego X Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra” w Krasnobrodzie. Głównym powodem owej wyjątkowości jest fakt, że Festiwal odbywa się w tym roku pod honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz małżonki Prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy. Patronat ten jest swoistą klamrą spinającą dziesięcioletnią historię Festiwalu, jako że pierwszy Festiwal objęła swym patronatem honorowym św. Pamięci małżonka prezydenta Lecha Kaczyńskiego – Maria Kaczyńska. Wyjątkowość koncertu tworzyli niewątpliwie zaproszeni wykonawcy: prof. Józef Serafin związany od początku z naszym Festiwalem jako juror konkursu organowego i wykonawca koncertów i pani Magdalena Lewoc – młoda utalentowana organistka pochodząca z Suwałk, a kształcąca się obecnie w Warszawie. Prof. Józef Serafin to jeden z najwybitniejszych interpretatorów muzyki organowej w Polsce, wieloletni pedagog dwóch największych uczelni muzycznych w Polsce – Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i Akademii Muzycznej w Krakowie, wychowawca wielu pokoleń znakomitych polskich organistów laureatów międzynarodowych i krajowych konkursów organowych, którzy dziś już jako pracownicy wyższych uczelni artystycznych i instytucji kultury kontynuują artystyczne i pedagogiczne dzieło. Pośrednim owocem wieloletniej pracy pedagogicznej profesora Serafina jest niewątpliwie osoba Magdaleny Lewoc – młodej artystki, która swoim występem rozpoczęła koncert. Jej talent i drogi jego rozwoju prowadziły ją przez pracę pod kierunkiem prof. Ewy Wołczek w Suwałkach, pod kierunkiem dr hab. Jarosława Wróblewskiego w Warszawie i uczestnictwo w wielu kursach mistrzowskich polskich i zagranicznych artystów takich jak: Józef Serafin, Andrzej Białko, Julian Gembalski,Hans Fagius, Michel Bouvard, Guy Bovet i innych. Potwierdzeniem jej talentu i umiejętności są liczne konkursy organowe, których laureatką została, w tym VIII Ogólnopolskiego Konkursu Organowego w Krasnobrodzie, a ostatnio Konkursu Organowego Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie W wykonaniu Magdaleny Lewoc usłyszeliśmy dzieła dwóch kompozytorów: Johanna Sebastiana Bacha i Maxa Regera. O wielkości twórczości Bacha nie trzeba dziś nikogo przekonywać. Ten muzyczny geniusz pozostawił po sobie ponad 1000 kompozycji reprezentujących prawie wszystkie gatunki muzyczne. Ale siła bachowskich kompozycji nie tkwi-li tylko w zewnętrznym powabie jego muzyki – to raczej doskonałe przenikanie się duchowości i racjonalizmu, formy i treści. Takimi dziełami są Preludium i fuga D dur i jedna z najpiękniejszych bachowskich przygrywek chorałowych „O Mensch bewein’ dein Sünde gross”, którymi artystka rozpoczęła swój występ. Dwieście lat po Bachu gigantyczne piętno na muzyce organowej odcisnął swoją twórczością Max Reger, którego 100 rocznicę śmierci świat muzyczny obchodzi właśnie w tym roku. Monumentalna Introdukcja i Passacaglia d-moll w interpretacji Magdaleny Lewoc stanowiła doskonałą kwintesencję regerowskiego stylu organowego łączącego w sobie dokonania Bacha, stylistyki doby romantyzmu i indywidualnego wyrafinowanego stylu języka muzycznego kompozytora. „Wyjątkowość koncertu konstytuuje również program, jaki przygotowali na dzisiejszy wieczór nasi znakomici artyści. O setnej rocznicy śmierci M.Regera już wspominałem, ale jest jeszcze jeden rocznicowy akcent – siedemdziesięciolecie lecie śmierci wybitnego polskiego twórcy, kompozytora, animatora życia muzycznego, który swoim talentem budował zręby zintegrowanej polskiej tożsamości w porozbiorowej, odrodzonej w 1918 roku Polsce – Feliksa Nowowiejskiego. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uznał zasługi artysty podając, że „Nowowiejski zawsze stał po stronie polskości i polskiej kultury” i uchwałą ogłosił Feliksa Nowowiejskiego patronem 2016 roku. W uzasadnieniu podkreślano jego autorstwo wielu pieśni patriotycznych (m.in. był autorem muzyki do Roty). Pieśni te utwierdzały tożsamość narodową Polaków. Podniesiono też wpływ jego kompozycji na kulturę muzyczną Polski i całego świata” – mówił prowadzący – Jarosław Wróblewski. I właśnie kompozycją Feliksa Nowowiejskiego – pierwszą i trzecią częścią VI Symfonii rozpoczął swój recital profesor Józef Serafin. Dwa kolejne punkty programu stanowiły kompozycje Johannesa Brahmsa i Maxa Regera. Cztery preludia chorałowe: „Herzliebster Jesu”, „O Gott, du frommer Gott”, „Es ist ein Ross entsprungen” i „Herzlich tut mich verlangen” ukazały słuchaczom świat muzycznej wyobraźni i przeżywania schyłku życia Brahmsa. Te można powiedzieć miniatury niosły w sobie gigantyczną kumulację treści religijnej i duchowego przesłania kompozytora – refleksji na temat doczesności i wieczności. W podobnym duchu rozgrywała się muzyczna opowieść Melodii op.59 Maxa Regera – intymność, wyrafinowanie muzycznej frazy i uosobienie czystego piękna. Muzycznym podsumowaniem występu profesora Serafina stał się Marsz Es-dur francuskiego kompozytora Louisa Alfreda Jamesa Lefebure-Wely, prywatnie jednego z przyjaciół Fryderyka Chopina. Typowe dla tego kompozytora: wielki ładunek emocjonalny, eksplozja radości, wigoru, stanowiące jakby muzyczny zapis paryskiego życia XIX wieku zawarte w wirtuozowsko wykonanym Marszu Es-dur uwieńczyły ten jakże zróżnicowany muzyczny wieczór w krasnobrodzkim sanktuarium.

PROGRAM

GALERIA

Możesz również polubić…

Skip to content