PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE i WYNIKI

Konfrontacje muzyczne młodych organistów – uczestników tegoż konkursu miały miejsce w krasnobrodzkim Sanktuarium i odbywały się w dwóch etapach w dniach 25 i 26 sierpnia w godz. 14.00 – 17.00.
Uczestników konkursu oceniało międzynarodowe Jury: prof. Józef Serafin – przewodniczący, Inna Shpileuskaya (Białoruś), dr Jadwiga Kowalska oraz dr Jarosław Wróblewski. Przesłuchania konkursowe prowadził Michał Maciejewski – aktor Teatru Polskiego w Warszawie

Po piątkowych przesłuchaniach, 26 sierpnia, w godzinach popołudniowych w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło się posiedzenie Jury IV Ogólnopolskiego Konkursu Organowego oraz ogłoszenie wyników.

I Nagroda ex aequo
Ewelina Bachul i Michał Jung,
II Nagroda ex aequo
Justyna Pastor i Mateusz Wiciejewski,
ponadto Nagrodę Polskiego Towarzystwa Bachowskiego za najlepsze wykonanie utworów Jana Sebastiana Bacha otrzymał
Michał Jung

Uroczyste podsumowanie Konkursu – odczytanie werdyktu, wręczenie nagród, występ laureatów – odbyło się na zakończenie Festiwalu podczas KONCERTU FINAŁOWEGO.

Możesz również polubić…