WYKONAWCY

Dr RADOSŁAW MARZEC
urodził się w Białymstoku w 1971 r. Studiował w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie organów prof. Piotra Grajtera, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Umiejętności swoje doskonalił w Konserwatorium Muzycznym w Strasbourgu (Francja) w klasie organów prof. André Stricker w ramach studiów podyplomowych zwieńczonych uzyskaniem „Diplôme de Specialisation d’orgue”.W latach 1995-1996 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia i sukcesy artystyczne. Brał czynny udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich organistów jak Marie-Claire Alain, Guy Bovet, Ferdinand Klinda, Herbert Wulf. Był stypendystą kursu mistrzowskiego prowadzonego przez Jean Guillou w Zürichu oraz Letniej Międzynarodowej Akademii Organowej w Saint Bertrand de Comminges prowadzonej przez Michael Chapuis i André Stricker. W 1994 został laureatem Nagrody Głównej na Konkursie Organowym w Rumii, a w roku 1999 finalistą Międzynarodowego Konkursu Organowego im. M. Tariverdieva w Kaliningradzie, gdzie otrzymał nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworów obowiązkowych. W roku 2005 lubelskie wydawnictwo Polihymnia wydało jego książkę pod tytułem „Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII wiecznych”. W 2006 roku dokonał premierowej rejestracji na płycie, muzyki organowej Adama z Wągrowca. Obecnie jest doktorem habilitowanym, pracującym na stanowisku profesora w klasie organów Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Występuje z recitalami w kraju i za granicą.

MAREK VRABEL
ur. 1973 w Koszyce – należy do czołówki reprezentantów młodej generacji słowackich interpretatorów muzyki organowej. Jest absolwentem koszyckiego konserwatorium, gdzie w latach 1987 – 1993 równolegle uczył się na dwóch kierunkach – gry na organach w klasie Emilii Dzemianowej i gry na fortepianie w klasie Petera Kaščáka. Studia organowe u Jana Vladimira Michalka na VŠMU w Bratysławie ukończył w 1998 roku. W ramach mistrzowskich kursów interpretacyjnych uczył się u Jeana Guillou, Susan Landale a Reitze Smitsa. Podczas doktoratu prowadził go prof. Ivan Sokol. Otrzymał wiele nagród i dyplomów uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych przeglądach i konkursach. Jako solista i członek orkiestry występował z Filharmonią Państwową w Koszycach pod batutą Bystrika Reżuchy, Petera Macury i Mariana Vacha, z Państwową Orkiestrą Kameralną w Zlinie z Duszanem Stankovskym, ze Słowacką Filharmonią pod dyrekcją Ondreja Lenarda i Miroslava Valka. Wystąpił w ponad 100 recitalach słowackich i zagranicznych, odbył 38 zagraniczne tourne koncertowe w 14 państwach europejskich, brał udział w różnych prestiżowych festiwalach i przeglądach muzyki organowej (Monachium, Wiedeń, Praga, Budapeszt, Bukareszt, Lublana, Lublin, Katowice, Kiszyniów, Sztokholm). Nagrał 3 płyty CD, np. dla Gratex International własne kompozycje organowe i improwizacje. Niektóre dzieła autorów współczesnych zostały mu dedykowane. Nagrywa dla Telewizji Słowackiej, Telewizji Czeskiej, dla Słowackiego Radia i Czeskiego Radia. Równolegle z działalnością koncertową uczy gry na organach w Konserwatorium Muzyki Kościelnej w Bratysławie, gdzie od 2000 roku jest kierownikiem Katedry Muzyki Kościelnej i Organowej.

KATARZYNA BĄKOWSKA
urodziła się w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w klasie prof. Henryka Keszkowskiego. Obecnie jest adiunktem w tejże uczelni, a od 2006 roku pedagogiem klasy skrzypiec ZSM II stopnia Bednarska w Warszawie. Doskonaliła swe umiejętności na studiach podyplomowych w Indiana University School of Music (Bloomington, USA) u prof. Henryka Kowalskiego i prof. Franco Gulli (1998-1999). Otrzymała stypendia Ministra Kultury i Sztuki, Fundacji Kultury, Fundacji Kościuszkowskiej, Dorothy Richard Starling Foundation, Warszawskiej Fundacji Kultury, Rządu Francuskiego, FAME Festival & School oraz Fundacji przy Konserwatorium w Nicei i Lozannie. Była finalistką konkursu Tadeusza Wrońskiego na skrzypce solo w Warszawie, gdzie otrzymała wyróżnienie (1995). Brała udział w festiwalach muzycznych i koncertach kameralnych, m.in. w Festiwalu Mozartowskim we Wrocławiu, Koncercie Roku w Galerii Porczyńskich w Warszawie, Filharmonii Opolskiej, Filharmonii Krakowskiej, Łazienkach Królewskich, Summer Festival w Bloomington, Fame Festival w Lawrenceville. Uczestniczyła w mistrzowskich kursach interpretacji muzycznych w Polsce, Francji, Szwajcarii oraz Stanach Zjednoczonych, pracując pod kierunkiem wybitnych artystów: Henryka Keszkowskiego, Erica Friedmana, Gerarda Poulet, Dong-Suk Kanga, Pierre Amoyala i Pawła Giliłowa. Pasjonuje ją również muzyka dawna. Swoje zainteresowania w tym kierunku rozwijała u boku Agaty Sapiechy oraz Lucy van Dael na kursach w Wilanowie i w Krakowie. Od 2006 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Bachowskiego. W działalności artystycznej Katarzyny Bąkowskiej szczególne miejsce zajmują recitale kameralne. W jej repertuarze znajdują się utwory od baroku do muzyki XX wieku.

DUET GITAR KLASYCZNYCH
ANDRZEJ OLEWIŃSKI

urodził się w 1983 roku w Warszawie. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 13 lat w Konserwatorium Muzycznym Janusza Raczyńskiego pod kierunkiem mgr. Macieja Regulskiego. Naukę kontynuował w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. J. Elsnera w Warszawie w klasach mgr. Janusza Raczyńskiego oraz mgr. Marcina Siatkowskiego. W roku 2003 podjął studia w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie gitary st.wykł. Ryszarda Bałauszko. W latach 2007-2008 jako stypendysta programu Socrates-Erasmus kontynuował studia w Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” w Granadzie pod kierunkiem prof. Glorii Luque Mediny. W czasie swej edukacji muzycznej Andrzej Olewiński brał udział w licznych kursach oraz lekcjach mistrzowskich prowadzonych przez słynnych pedagogów i wirtuozów gitary takich jak: David Russell (Szkocja), Pavel Steidl (Czechy), Carlo Marchione (Włochy), Costas Cotsiolis (Grecja), Michał Nagy (Polska), Marco Socias (Hiszpania), Alexander Swete (Austria) czy Janusz Strobel (Polska). Jako solista i kameralista występował na licznych festiwalach w Polsce – min: Warszawski Festiwal Gitarowy, Nieustający Festiwal Gitarowy w Lublinie, Festiwal „Pokolenie JP2”. Dokonywał również nagrań dla radia i telewizji. W latach 2003-2004 związany był z Piwnicą Artystyczną Andrzeja i Wandy Kurylewiczów. Andrzej Olewiński jest zdobywcą wielu nagród w krajowych i międzynarodowych konkursach.
ALEKSANDER WILGOS
urodził się w 1984 w Warszawie. Naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku 8 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Grodzisku Mazowieckim pod kierunkiem Mirosława Rogalskiego. Ukończył Liceum Muzyczne im. K. Szymanowskiego w Warszawie, w klasie Krzysztofa Celińskiego. Podczas koncertu dyplomantów wykonał z orkiestrą Concierto del sur Manuela Ponce’a. W 2008 roku otrzymał dyplom Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (klasa Ryszarda Bałauszko) wraz z medalem Magna Cum Laude, przyznawanym najwybitniejszym absolwentom uczelni. Jest laureatem licznych konkursów międzynarodowych. W duecie z Andrzejem Olewińskim zdobywa I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Gitarowym im. J. Rodrigo w Bojano (Włochy, 2008r.) oraz I miejsca w Konkursach Zespołów Kameralnych w Świdnicy (2005r.) i w Lublinie (2006r.). W roku 2004 brał udział w Kursie Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w klasie gitary, lutni i zespołów kameralnych prowadzonej przez Williama Cartera. Ponadto pobierał lekcje mistrzowskie u takich pedagogów jak: Marcin Dylla, Andrzej Mokry, Gerhard Reichenbach, Philippe Villa, Simon Standage, Paolo Pandolfo, i in. W roku akademickim 2007/2008 Aleksander Wilgos był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest również laureatem programu stypendialnego Młoda Polska. W maju 2008r. został przyjęty przez Carlo Marchione do Conservatorium Maastricht w Holandii bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego.

STANISŁAW MARKOWSKI
Urodził się 8 maja 1949 roku w Częstochowie w rodzinie Alfredy i Kazimierza Markowskich.
Dyplom magistra geografii uzyskał Stanisław na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1972 roku.
Debiutował wystawą fotograficzną „Klimaty Krakowa” w 1971 roku . Następna to „Przedmieście”, poświęcona dzielnicy jego dzieciństwa – Zawodzie, w Częstochowie. Od 1977 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików /nr leg. 463/ W latach 1980 – 89 współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” w Krakowie, a także do dziś z tygodnikiem „Niedziela” w Częstochowie. W latach 80-tych wykonuje zdjęcia spektakli w „Teatrze Starym” w Krakowie, współpracuje z Andrzejem Wajdą przy filmie „Człowiek z Żelaza”. W latach 1980 – 81 w „Komitecie Porozumiewawczym Związków Twórczych i Naukowych” oraz w „Komitecie Pomocy Więzionym Za Przekonania”. Organizator niezależnego życia fotograficznego i wydawniczego. Zbierał i ujawniał nieznane materiały fotograficzne i fonograficzne, zwłaszcza te z grudnia 1970 roku. Współtworzył i prezentował w Polsce, cieszącą się olbrzymim zainteresowaniem , wystawę „Fotografie z lat 1956, 1968, 1976, 1980…”, którą obejrzało kilkaset tysięcy osób. Za prace tę został uhonorowany w 1988 roku Nagrodą im. Eugeniusza Lokajskiego /fotografa Powstania Warszawskiego/ przyznaną przez Stowarzyszenie Niezależnych Dziennikarzy. A za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fotografii Związek Polskich Artystów Fotografików uhonorował go w 1977 roku medalem im. Jana Bułhaka.W 2000 roku otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury z rąk Ministra Kazimierza Ujazdowskiego. W 2003 wyróżniony został Nagrodą w dziedzinie kultury przyznaną przez prezydenta Częstochowy. 3 maja 2008 roku odznaczony został przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i demokracji. W 2005 roku, na Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym w Bielsku Białej „Misterium Cierpienia, Misterium Odkupienia”, otrzymał I Nagrodę za fotografię „Pieta Polska”, ukazującą matkę księdza Jerzego Popiełuszki, nad trumną, w dniu jego pogrzebu, 3 listopada 1984 roku. Prócz fotografii, jego pasją jest muzyka. Komponuje, gra na pianinie, śpiewa. Tworzy muzykę głównie do poezji polskiej. Szczególnie inspirują go wiersze takich petów, jak : Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń, Juliusz Słowacki, Krzysztof Kamil Baczyński, Leopold Staff, Stanisław Baliński, Bolesław Leśmian, Leszek Aleksander Moczulski. Śpiewa również poezję własną. W 1980 roku skomponował muzykę do słów wiersza Jerzego Narbutta – „Solidarni”, która stała się oficjalnym hymnem Solidarności. W 2003 roku wydał swoją pierwszą autorską płytę „Tęsknota”. W listopadzie 2008 roku z okazji 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości ukazała się nowa jego płyta zatytułowana „Bądź wierny, idź !” Stanisław Markowski ma na swym koncie wiele znaczących osiągnięć fotograficznych. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach muzeów i galeriach w Lozannie, Bostonie, Tel Avivie, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Częstochowie, Kielcach, Bielsku Białej. Głównym jednak miejscem prezentacji zdjęć Markowskiego, są jego albumy autorskie. Zrealizował ich już ponad 20. Trzy spośród jego albumów otrzymały tytuły Najpiękniejszej Książki Roku przyznanej przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Do najbardziej znanych należą ; „Drogami świętego Franciszka z Asyżu”, „Ziemia Zbawiciela”, „Ziemia Apostołów Pawła i Jana”, „Pejzaż święty-polskie kościółki drewniane”, „Świat, którego już nie ma – Krakowski Kazimierz, dzielnica żydowska”, „Dwór Polski” i „Oblicza polskiego dworu”, „Zamki Śląska”, „Skarby Jury”, „Katedra na Wawelu”, „Skarby Kielc”, „Klimaty Krakowa”.

KRZYSZTOF OSTROWSKI
Urodzony 1 stycznia 1993 r. w Warszawie, uczeń IV klasy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie, w klasie organów dr. Jarosława Wróblewskiego. Podczas I Ogólnopolskiego Konkursu Organowego I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra” Krasnobród 2007 otrzymał Nagrodę Specjalną za prawykonanie solowej partii organowej w utworze Alicji Gronau „Suita Krasnobrodzka”, Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Mariana Sawy i Nagrodę Publiczności. Koncertował w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie i w Blagards Kirke w Noerrebro w Kopenhadze.

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA KAMERALNA DIVERTIMENTO
istnieje od 1997 r. Założycielem i dyrygentem Orkiestry jest Elżbieta Ostrowska. W Orkiestrze grają uczniowie i absolwenci PSM I st. im. Karola Kurpińkiego w Warszawie. W swoim dorobku artystycznym Orkiestra ma kilkadziesiąt koncertów w kraju i za granicą, m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie, w Bazylice św. Krzyża w Warszawie w cyklu MUSICA SACRA, w Sali Koncertowej Katolickiego Centrum Kultury w Krakowie, na Jasnej Górze w Częstochowie, w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w Teatrze Polskim w Warszawie. W dniach od 16.05. do 23.05.2002 r. Orkiestra brała udział w 7th European Youth Music Festiyal Switzerland 02, organizowanym w ramach światowej wystawy EXPO 2002 w Szwajcarii. W sierpniu 2001 r. Orkiestra miała zaszczyt wystąpić dla Ojca Świętego Jana Pawła II, na prywatnej audiencji, w czasie Jego letnich wakacji w Castel Gandolfo, a w styczniu 2005 r. w Auli Pawła VI w Watykanie podczas ostatniej Audiencji Generalnej Ojca Świętego Jana Pawła II. Od 29 kwietnia do 13 maja 2006 r., dzięki dofinansowaniu w ramach Programów Operacyjnych „Promocja polskiej kultury za granicą” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Orkiestra koncertowała w Kanadzie, m.in. w Konsulacie Generalnym RP w Toronto, w Centrum Kultury Polskiej w Mississauga, w Katedrze w St. Catharines oraz w Muzeum Cywilizacji w Ottawie. 19 sierpnia 2007 r. podczas Inauguracji I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra” Krasnobród 2007, Orkiestra dokonała prawykonania specjalnie dla niej skomponowanego utworu przez Alicję Gronau -,,Suita Krasnobrodzka”.9 listopada 2007 r. orkiestra wystąpiła podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Postacie terroryzmu – postępowanie w stanach zagrożenia” w Pałacu w Helenowie. W dniach od 27 do 30 kwietnia 2008 r. Orkiestra koncertowała w ramach obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja w Kopenhadze w Ambasadzie RP i w Blaagaards Kirke w Noerrebro. Dotychczasowy dorobek artystyczny Orkiestry, obejmujący okres od renesansu do muzyki współczesnej, został utrwalony na pięciu płytach CD nagranych w Studiu S-2 Polskiego Radia w Warszawie.

EWA POMIANOWSKA – skrzypce

KATARZYNA CZYŻYK-ZIELIŃSKA – skrzypce

Możesz również polubić…

Skip to content