JURY

Profesor Józef Serafin – przewodniczący Jury
– urodził się w 1944 roku w Krakowie. Ukończył z odznaczeniem studia w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w klasie organów prof. Bronisława Rutkowskiego i prof. Jana Jargonia. W latach 1970-72 studiował w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu w klasie prof. Antona Heillera, uzyskując dyplom z odznaczeniem i nagrodę specjalną. Jest laureatem pierwszych nagród otrzymanych w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi (1964), Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Warszawie (1967) i Międzynarodowym Konkursie Organowym w Norymberdze (1972). Występował niemal we wszystkich krajach Europy, a także w Japonii, Kanadzie i USA. Dokonał licznych nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych (Polskie Nagrania, Veriton, EMI-Electrola, Motette, Aulos, Dux). Brał udział w pracach Jury wielu międzynarodowych konkursów organowych, m.in. w Norymberdze, Pradze, Manchester, Beauvais i Gdańsku. Jest profesorem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, a także profesorem i kierownikiem Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie. Był również wykładowcą uniwersytetów w Japonii, Kanadzie i USA. W roku 1996 prowadził klasę mistrzowską w Seulu (Korea Płd.). Pełni funkcję kierownika artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim oraz Leżajsku.

Dr hab. Radosław Marzec
urodził się w Białymstoku w 1971 r. Studiował w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie organów prof. Piotra Grajtera, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Umiejętności swoje doskonalił w Konserwatorium Muzycznym w Strasbourgu (Francja) w klasie organów prof. André Stricker w ramach studiów podyplomowych zwieńczonych uzyskaniem „Diplôme de Specialisation d’orgue”. W latach 1995-1996 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia i sukcesy artystyczne. Brał czynny udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich organistów jak Marie-Claire Alain, Guy Bovet, Ferdinand Klinda, Herbert Wulf. Był stypendystą kursu mistrzowskiego prowadzonego przez Jean Guillou w Zürichu oraz Letniej Międzynarodowej Akademii Organowej w Saint Bertrand de Comminges prowadzonej przez Michael Chapuis i André Stricker. W 1994 został laureatem Nagrody Głównej na Konkursie Organowym w Rumii, a w roku 1999 finalistą Międzynarodowego Konkursu Organowego im. M. Tariverdieva w Kaliningradzie, gdzie otrzymał nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworów obowiązkowych. W roku 2005 lubelskie wydawnictwo Polihymnia wydało jego książkę pod tytułem „Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII wiecznych”. W 2006 roku dokonał premierowej rejestracji na płycie, muzyki organowej Adama z Wągrowca. Obecnie jest doktorem habilitowanym, pracującym na stanowisku profesora w klasie organów Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Występuje z recitalami w kraju i za granicą.

Dr Marek Vrabel
ur. 1973 w Koszyce – należy do czołówki reprezentantów młodej generacji słowackich interpretatorów muzyki organowej. Jest absolwentem koszyckiego konserwatorium, gdzie w latach 1987 – 1993 równolegle uczył się na dwóch kierunkach – gry na organach w klasie Emilii Dzemianowej i gry na fortepianie w klasie Petera Kaščáka. Studia organowe u Jana Vladimira Michalka na VŠMU w Bratysławie ukończył w 1998 roku. W ramach mistrzowskich kursów interpretacyjnych uczył się u Jeana Guillou, Susan Landale a Reitze Smitsa. Podczas doktoratu prowadził go prof. Ivan Sokol. Otrzymał wiele nagród i dyplomów uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych przeglądach i konkursach. Jako solista i członek orkiestry występował z Filharmonią Państwową w Koszycach pod batutą Bystrika Reżuchy, Petera Macury i Mariana Vacha, z Państwową Orkiestrą Kameralną w Zlinie z Duszanem Stankovskym, ze Słowacką Filharmonią pod dyrekcją Ondreja Lenarda i Miroslava Valka. Wystąpił w ponad 100 recitalach słowackich i zagranicznych, odbył 38 zagraniczne tourne koncertowe w 14 państwach europejskich, brał udział w różnych prestiżowych festiwalach i przeglądach muzyki organowej (Monachium, Wiedeń, Praga, Budapeszt, Bukareszt, Lublana, Lublin, Katowice, Kiszyniów, Sztokholm). Nagrał 3 płyty CD, np. dla Gratex International własne kompozycje organowe i improwizacje. Niektóre dzieła autorów współczesnych zostały mu dedykowane. Nagrywa dla Telewizji Słowackiej, Telewizji Czeskiej, dla Słowackiego Radia i Czeskiego Radia. Równolegle z działalnością koncertową uczy gry na organach w Konserwatorium Muzyki Kościelnej w Bratysławie, gdzie od 2000 roku jest kierownikiem Katedry Muzyki Kościelnej i Organowej.

Dr Jarosław Wróblewski
W latach 1988-1993 studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym w klasie koncertowej organów prof. Józefa Serafina. W latach 1993- 2002 studiował w Hochschule für Musik und darstellende Kunst „Mozartem” w Salzburgu na „Wydziale Koncertowym”, w klasie Prof. Herberta Metzgera, który ukończył z wyróżnieniem i nagrodą Ministra Republiki Austrii, a od roku 1995 na wydziale „Katolickiej Muzyki Kościelnej” zamkniętym dyplomem z wyróżnieniem w specjalnościach: organy, dyrygentura chóralna, improwizacja organowa i kompozycja kościelna. Brał udział w licznych konkursach organowych i został laureatem następujących z nich: Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Szkół Średnich w Inowrocławiu (I miejsce), Międzynarodowy Konkurs Organowy w Kamieniu Pomorskim (IV miejsce), Międzynarodowy Konkurs Organowy w Gdańsku (wyróżnienie), Konkurs Organowy „Bacha i Buxtehudego” w Szekszard (Węgry) (III miejsce), Konkurs Organowy w San Elpido a Mare (Włochy) (runda finałowa).
Jako solista, dyrygent i muzyk kameralny występuje w Polsce, Austrii i Niemczech, Szwajcarii biorąc udział w licznych prawykonaniach utworów kompozytorów współcze¬snych (Seierl, Raditschnig, Mahmoud). Od kilku lat współpracuje z Międzynarodowym Towarzystwem im. Paula Hofhaymera w Salzburgu, dla którego przygotowuje liczne produkcje muzyczne (między innymi wykonanie wszystkich dzieł organowych Jehana Alaina). Obecnie jest asystentem w Instytucie Muzykologii KUL i wykładowcą w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Doktorat w dziedzinie „Instrumentalistyka” uzyskał w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Możesz również polubić…

Skip to content