WYKONAWCY

Profesor Józef Serafin
Urodził się w 1944 roku w Krakowie. Ukończył z od¬znaczeniem studia w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w klasie organów prof. Bronisława Rutkowskiego i prof. Jana Jargonia. W latach 1970-72 studiował w Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu w klasie prof. Antona Heillera, uzyskując dyplom z odznaczeniem i nagrodę specjalną. Jest laureatem pierwszych nagród otrzymanych w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi (1964), Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Warszawie (1967) i Międzynarodowym Konkursie Organowym w Norymberdze (1972). Występował niemal we wszystkich krajach Europy, a także w Japonii, Kanadzie i USA. Dokonał licznych nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych (Polskie Nagrania, Veriton, EMI-Electrola, Motette, Aulos, Dux). Brał udział w pracach Jury wielu międzynarodowych konkursów organowych, m.in. w Norymberdze, Pradze, Manchester, Beauvais i Gdańsku. Jest profesorem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, a także profesorem i kierownikiem Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie. Był również wykładowcą uniwersytetów w Japonii, Kanadzie i USA. W roku 1996 prowadził klasę mistrzowską w Seulu (Korea Płd.). Pełni funkcję kierownika artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim oraz Leżajsku.

Roman Szlaużys
Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat, a na organach w wieku lat 13. W latach 1987-1992 studiował w klasie organów prof. J. Serafina w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. W 1992 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem. W latach 1993-1995 studiował w Konserwatorium w Lozannie w klasie organów prof. Kei Koito. Ukończył je dyplomami virtuosite i licence de concert. Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich prowadzonych przez takie sławy jak D.Roth, W. Zerer, M. Claire-Alain, G.Leonhardt, N. Danby, H. Haselbock, P. Pincemaille. Jest laureatem kilku międzynarodowych konkursów organowych, m.in. im. J.P. Sweelincka w Gdańsku w 1992 roku oraz w Aachen-Liege-Maastricht w 2000 roku. Prowadzi ożywioną działalność koncertową w Polsce oraz za granicą. Koncertował w Niemczech, Czechach, Francji, na Litwie oraz w Szwajcarii. Współpracował z najlepszymi polskimi orkiestrami oraz solistami jako muzyk orkiestrowy, kameralista oraz solista. Od 1998 roku prowadzi działalność pedagogiczną w charakterze nauczyciela gry na organach w szkole średniej muzycznej w Warszawie oraz w Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie. Od 2003 roku sprawuje funkcję adiunkta w tejże uczelni.

Jadwiga Kowalska
jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiowała w klasie organów prof. Joachima Grubicha. W latach 1994-1998 doskonaliła swoje umiejętności w Konserwatorium w Lozannie (Szwajcaria) pod kierunkiem prof. Kei Koito. Studia ukończyła otrzymując najwyższą ocenę – „premier prix” z wyróżnieniem – jednogłośnie przyznaną przez jury. W tym samym czasie piastowała stanowisko głównego organisty w kościele protestanckim św. Łukasza w Lozannie. Od 1998 roku wykłada grę na organach w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – obecnie na stanowisku adiunkta. W roku 2003 uzyskała stopień doktora. Dokonała nagrań dla Radio Suisse Romande i Radio Chablais. Prowadzi intensywną działalność artystyczną obejmującą liczne koncerty w kraju i za granicą.

Bartosz Jakubczak
ukończył z wyróżnieniem studia w warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego oraz studia podyplomowe z najwyższym odznaczeniem w Royal Academy of Musie w Londynie w klasie prof. Davida Titteringtona. Podczas studiów w Londynie był stypendystą Fundacji im. Georga Soltiego. Jest laureatem wielu nagród przyznanych przez Royal Academy of Musie, m.in. Peter le Huray, Whalley Organ Scholarship Award. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Marie-Claire Alain, Susan Landale, Kei Koito oraz Wolfganga Zerera. W 2002 roku zdobył nagrodę „Prix de la Presse” podczas Konkursu Bachowskiego „Grand Prix Bach de Lausanne” w Szwajcarii. W tym samym roku wystąpił w londyńskiej Royal Festival Hali, wykonując światową premierę zadedykowanego mu utworu na organy solo „Salve Sancta Facies” Davida Gortona. Brał udział w wielu prestiżowych festiwalach w Wielkiej Brytanii, m.in. The Spanish Baroque Musie Festival, London Handel Festival, London Bach Pestiyal, Dartington International Summer Festival, The Spitalfields Festival, London Organ Forum. Koncertował także w Szwajcarii, Czechach, Niemczech, Węgrzech, Irlandii, Szwecji i Polsce. Artysta prowadził działalność pedago-giczną w Royal Academy of Musie w Londynie w ramach „Pidem Organ Fellowship” (2003/4). Od 2004 roku jest asystentem w Katedrze Organów i Klawesynu w AMFC w Warszawie. Prowadził kursy interpretacji muzyki organowej w Zespole Szkół Mu-zycznych w Rzeszowie, Białymstoku i Suwałkach. Wystąpił również z wykładem pod tytułem „Angielska Muzyka Organowa XVII i XVIII wieku” podczas Sesji Naukowej w AMFC w Warszawie w 2005 roku oraz w Licheniu w 2007 roku.

Anna Piechura-Gabryś
ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie uzyskując dyplom z wyróżnieniem w klasie harfy prof. B. Lutak-Modrinić. Podczas studiów i po ich ukończeniu uczestniczyła w licznych harfowych kursach mistrzowskich, prowadzonych przez znakomitych profesorów, takich jak: S. McDonald (USA), S. Mildonian (Belgia), H. Starek (Niemcy), K. Inoue (Japonia), J. Moretti (Francja), E. Goodman (Kanada).
W 1993 roku uczestniczyła w Międzynarodowym Kongresie Harfowym, odbywającym się w Kopenhadze, w 1998 r. w „Dniach Harfy”, odbywających się w Warszawie, a 2000 r. w Polsko-Niemieckim Sympozjum Harfowym w Krakowie. Współpracowała z takimi orkiestrami jak: Opera Krakowska czy Krakowska Orkiestra Radiowa, Filharmoniami: Opolską, Krakowską, Śląską, Białostocką, Rzeszowską. Od 1993 r. zajmuje się działalnością pedagogiczną i prowadzi klasę harfy w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. K. Kurpińskiego w Warszawie oraz w ZPSM Nr 1 w Warszawie. Ponadto w latach 1997-2000 uczyła gry na harfie w Zespole Szkół Muzycznych im. l Paderewskiego w Białymstoku. W latach 1993-1996 pracowała jako harfistka Operetki Warszawskiej – Teatru Muzycznego „Roma”. Od 1995 roku jest harfistka w orkiestrze Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Brata udział w tournee tego zespołu w Japonii, Chinach i Luksemburgu. Współpracuje także z orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, dokonując nagrań w studiu S1, z Filharmonią Narodową, Sinfonią Varsovia oraz Sinfoniettą Cracovia. Bierze udział w oprawach muzycznych różnorodnych imprez artystycznych i promocyjnych.

Krzysztof Ostrowski
Urodzony 1 stycznia 1993 roku w Warszawie, uczeń III klasy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Józefa EIsnera w Warszawie, w klasie organów dr Jarosława Wróblewskiego. Podczas l Ogólnopolskiego Konkursu Organowego I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra” Krasnobród 2007 otrzymał Nagrodę Specjalną za prawykonanie solowej partii organowej w utworze Alicji Gronau „Suita Krasno-brodzka”, Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Mariana Sawy i Nagrodę Publiczności. Koncertował w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, w Blagards Kirke w Noerrebro w Kopenhadze.

Młodzieżowa Orkiestra Kameralna DIVERTIMENTO
Istnieje od 1997 roku. Założycielem i dyrygentem Orkiestry jest Elżbieta Ostrowska. W Orkiestrze grają uczniowie i absolwenci PSM l st. im. Karola Kurpińskiego w Warszawie. W swoim dorobku arty-stycznym Orkiestra ma kilkadziesiąt koncertów w kraju i za granicą, m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie, w Bazylice św. Krzyża w Warszawie w cyklu MUSICA SACRA, w Sali Koncertowej Katolickiego Centrum Kultury w Krakowie, na Jasnej Górze w Częstochowie, w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w Teatrze Polskim w Warszawie. W dniach od 16.05. do 23.05.2002 r. Orkiestra brała udział w 7th European Youth Musie Festival Switzerland 02, organizowanym w ramach światowej wystawy EXPO 2002 w Szwajcarii. W sierpniu 2001 roku Orkiestra miała zaszczyt wystąpić dla Ojca Świętego Jana Pawła II, na prywatnej audiencji, w czasie Jego letnich wakacji w Castel Gandolfo, a w styczniu 2005 roku w Auli Pawła VI w Watykanie podczas ostatniej Audiencji Generalnej Ojca Świętego Jana Pawła II. Od 29 kwietnia do 13 maja 2006 roku, dzięki dofinansowaniu w ramach Programów Operacyjnych „Promocja polskiej kultury za granicą” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Orkiestra koncertowała w Kanadzie, między innymi w Konsulacie Generalnym RP w Toronto, w Centrum Kultury Polskiej w Mississauga, w Katedrze w St. Catharines oraz w Muzeum Cywilizacji w Ottawie. 19 sierpnia 2007 roku podczas Inauguracji l Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra” Krasnobród 2007, Orkiestra dokonała prawykonania specjalnie dla niej skomponowanego utworu przez Alicję Gronau – „Suita Krasnobrodzka”. 9 listopada 2007 roku orkiestra wystąpiła podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Postacie terroryzmu-postępowanie w stanach zagrożenia” w Pałacu w Helenowie. W dniach od 27 do 30 kwietnia 2008 roku Orkiestra koncertowała w w Kopenhadze ramach obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja w Ambasadzie RP w i w Blaagaards Kirke w Noerrebro . Dotychczasowy dorobek artystyczny Orkiestry, obejmujący okres od renesansu do muzyki współczesnej, został utrwalony na pięciu płytach CD nagranych w Studiu S-2 Polskiego Radia w Warszawie.

Możesz również polubić…

Skip to content