UCZESTNICY

Dawid Lisowski
ZSM nr 1 w Rzeszowie, OSM II st., w Rzeszowie,
Klasa: V
Nauczyciel: Grzegorz Łobaza
PROGRAM:
D. Buxtehude – Preludium g – moll BuxWV 163
J. S. Bach – IV sonata e – moll BWV 528, cz. III Un poc’ Allegro
J. S. Bach – „Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf” BWV 617
M. Sawa – Bogurodzica
M. E. Bossi – Scgerzo op. 49 nr 2

Dymitr Harelau
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Klasa: II rok II stopnia
Nauczyciel: dr Jadwiga Kowalska
PROGRAM:
N. Bruhns, Preludium G-dur
J.S. Bach, Sonata d-moll – I cz., BWV 527
J.S. Bach, O mensch bewein dein sünde groß, BWV 662
M. Zakrzewski, Experience (2014 r.)
M. Reger, Introdukcja i passacaglia d-moll

Jakub Kapała
Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie
Klasa: IV
Nauczyciel: mgr Wiesław Kaczor
PROGRAM:
N. Bruhns – Preludium i fuga e-moll (wielkie)
J. S. Bach – chorał O Mensch, bewein’ dein’ Sünde Gross BWV 622
J. S. Bach – I cz. Sonaty e-moll BWV 528
Z. Nowacki – Ogrodzie oliwny
M. Reger – Perpetum mobile op.80

Katarzyna Sacha
Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie
Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie
Klasa: IV
Nauczyciel: mgr Wiesław Kaczor, mgr Sławomir Barszcz
PROGRAM:
D. Buxtehude – Preludium i fuga F- Dur BuxWV 157
J. S. Bach- chorał Nun komm’ der Heiden Heiland BWV 659
J. S. Bach – I cz. Sonaty Es-Dur BWV 525
M. Sawa – Fantazja Jasnogórska
5L. Boellmann – Toccata z Suity Gotyckiej

Krystian Rąpała
Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie
Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie
Klasa: IV
Nauczyciel: mgr Wiesław Kaczor
PROGRAM:
D. Buxtehude – Preludium i fuga in g BUXWV 149
J. S. Bach – chorał Allein Gott in der Höh sei Her BWV 662
J. S. Bach – III cz. Sonaty e-moll BWV 528
M. Surzyński – Święty Boże op. 38
L. Vierne – Finał z 3 symfonii op. 28

Magdalena Lewoc
PSM I i II st. w Suwałkach, nauczyciel: Ewa Wołczek
Klasa: III
Nauczyciel: Ewa Wołczek
PROGRAM:
D. Buxtehude – Preludium, Fuga, c-dur
J. S. Bach – Sonata es-dur cz.I BWV 525
J. S. Bach – Chorał „Wenn wir in höchsten Nöthen sein” BWV 641
M. Surzyński – Pastorale d-dur op. 36
R. Schumann – Etiuda nr 5 op. 56

Marcin Knura
Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku
Klasa: III, II st.
Nauczyciel: Elżbieta Włosek-Żurawiecka
PROGRAM:
N. Bruhns – Preludium i Fuga e-moll (małe)
J. S. Bach – Sonata IV – Adagio i Vivace e-moll BWV 528
J. S. Bach – „Wenn wir in höchsten Nöthen sein” BWV 641
M. Sawa – Fantazja Jasnogórska
J. S. Bach – Fuga g-moll BWV 578

Patrycja Knapik
Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna II st. w Krakowie
Klasa: V
Nauczyciel: Maciej Banek
PROGRAM:
J. S. Bach – Preludium chorałowe „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend” BWV 709
Dietrich Buxtehude – Preludium d-dur BuxWV 139
J. S. Bach – Sonata Triowa e-moll cz. I, adagio-vivace BWV 528
Bronisław Kazimierz Przybylski – Rota, passacaglia nt. Feliksa Nowowiejskiego
Max Reger – Toccata d-moll, op. 59

Paweł Jabłoniec
Szkoła Muzyczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
Klasa: IV, II st.
Nauczyciel: dr Jadwiga Kowalska
PROGRAM:
V. Lubeck – Preambulum et fuga ex C
J. S. Bach – Sonata IV e-moll – Un poco Allegro BWV 528
J. S. Bach – Przygrywka chorałowa „Nun komm, der Heiden Heiland” BWV 659
F. Rączkowski – Bogurodzica
F. Mendelssohn Bartholdy – Sonata II c-moll, op. 65

Możesz również polubić…