ZAKOŃCZENIE FESTIWALU – KONCERT FINAŁOWY

Trwający 12 dni festiwal zakończył się 28 sierpnia 2008r. uroczystą mszą św. dziękczynną i koncertem. Mszę odprawił Pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. biskup Wacław Depo oraz kustosz Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie ks. prałat Roman Marszalec. Ksiądz Biskup wygłosił homilię. O godz. 20.00 rozpoczął się koncert, którego wykonawcami byli: Jarosław Wróblewski – organy, Krzysztof Ostrowski – organy, Młodzieżowa Orkiestra Kameralna „DIVERTIMENTO”, Elżbieta Ostrowska – dyrygent. W programie koncertu wysłuchaliśmy utworu pt. „Concerto Festivo” składającego się z pięciu części: I Ouverture, II Air, III Fantasie, IV Sarabande, V Toccata, napisanego specjalnie na festiwal przez młodego, utalentowanego kompozytora Dariusza Przybylskiego. Po wysłuchaniu „Concero Festivo” przyszedł czas na podziękowania. Jako pierwsze słowa podziękowania skierowano do kompozytora Dariusza Przybylskiego za napisanie utworu oraz do wykonawców koncertu. Do podziękowań dołączono kwiaty, które wręczali: Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś, Wiceburmistrz Zbigniew Michalski i Mariola Czapla – dyrektor KDK. Następnie do organizatorów i uczestników Festiwalu ze słowami uznania i podziękowania zwrócili się: ks. biskup Wacław Depo, ks. Prałat Roman Marszalec, Wicestarosta Powiatu Zamojskiego Bogumiła Hildebrand i Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś. Kończąc swoje wypowiedzi szanowni goście życzyli owocnej pracy przy organizacji kolejnej edycji tego tak ważnego dla Krasnobrodu wydarzenia kulturalnego. W dalszej części głos zabrał dyrektor artystyczny festiwalu Jarosław Wróblewski, który w swojej wypowiedzi wspomniał o wieloletniej tradycji koncertów organowych w krasnobrodzkim sanktuarium i wpisaniu się w tę tradycję Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra”. A następnie skierował słowa podziękowania do wszystkich życzliwych ludzi, którzy pomagali współtworzyć Festiwal: Dyrektor Festiwalu podziękował również Sponsorom i Darczyńcom oraz Patronom Medialnym. Kończąc swoją wypowiedź Jarosław Wróblewski zacytował słowa Cypriana Kamila Norwida: „Piękno jest na to, aby zachwycało… do pracy. Praca by się zmartwychwstało”, a potem dodał „To poetyckie stwierdzenie posiada głęboką mądrość. Piękno ma prowadzić do dobra, to zaś jest gwarantem spotkania z Prawdą. Kończąc, życzę, więc Państwu i nam organizatorom festiwalu „Per Arte ad Astra” – przez sztukę do gwiazd, radości w obcowaniu z pięknem i wytrwałości w poszukiwaniu prawdy. Na zakończenie tego spotkania głos zabrała Elżbieta Ostrowska – dyrektor festiwalu, która dołączając się do podziękowań wypowiedziała znamienne zdanie: „II Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra” ogłaszam za zamknięty.

GALERIA

Możesz również polubić…