WYKŁADY i PRELEKCJE

Z myślą o młodych muzykach w ramach festiwalu odbywały się wykłady i prelekcje poświęcone zagadnieniom wykonawstwa muzyki organowej i kameralnej. Wszystkie miały miejsce w Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk”.
Swoją wiedzą i doświadczeniami z młodzieżą dzielili się wykonawcy recitali organowych oraz inni zaproszeń prelegenci. Pierwszy wykład (18.08.2008) pt. „Zagadnienia wykonawcze i interpretacyjne w formach triowych Johanna Sebastiana Bacha” wygłosił dr Roman Szlaużys. Następnego dnia z uczestnikami festiwalu spotkał się dyrektor artystyczny festiwalu dr Jarosław Wróblewski, który podczas wykładu zajął się „Analizą barokowych utworów kameralnych w kontekście historycznej praktyki wykonawczej”. Na temat „Interpretacji utworów organowych Johannesa Brahmsa mówił dr Bartosz Jakubczak (20.08.2008r). Natomiast dr Katarzyna Bąkowska z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wygłosiła wykład pt. „Aplikatura w koncercie skrzypcowym a-moll J.S. Bacha w kontekście współczesnych opracowań”. Ostatni wykład podczas tegorocznego festiwalu pt. „79 chorałów op. 28 Marcela Dupre – analogie z Orgelbüchlein Johanna Sebastiana Bacha” wygłosiła dr Jadwiga Kowalska.

Możesz również polubić…